Digitaal kasticket via mail in de lift bij zelfstandige mode retail

Digitaal kasticket via mail in de lift bij zelfstandige mode retail

Mode Unie, de federatie voor zelfstandige modedetailhandel, stelt na een bevraging bij haar leden vast dat bij heel wat zelfstandige modewinkeliers de digitale kassatickets aan populariteit winnen. Zo wordt technologie en digitalisering ingezet om de klant gerichter én klimaatbewuster te bedienen. Zo wordt er immers minder papier en inkt gebruikt, én kan de klant het kassaticket langer en onbeschadigd bewaren.

“Bij verschillende zelfstandige modezaken zien we dat de klant de keuze krijgt om zijn kassaticket afgeprint mee te nemen of digitaal toegestuurd te krijgen via e-mail. Bij de keuze om het ticket via mail te krijgen kan de klant bij verschillende handelaars ook kiezen wanneer hij dit digitaal wil ontvangen: onmiddellijk of uitgesteld. Zo wordt voorkomen dat de ontvanger van een cadeau bijvoorbeeld al de kassabon doorgemaild krijgt nog voor hij of zij het pakje kregen”, aldus Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie.

Mode Unie zoekt mee naar administratieve vereenvoudiging

Mode Unie zoekt mee naar administratieve vereenvoudiging

Mode Unie vindt het een goed idee dat Kafka.be, het meldpunt voor administratieve lasten en voorstellen voor administratieve vereenvoudiging, opnieuw gelanceerd wordt. Dat meldpunt werd op dinsdag 5 februari opnieuw gelanceerd door Minister Philippe De Backer, belast met Administratieve Vereenvoudiging. Mode Unie is dan ook blij dat er gehoor wordt gegeven aan de blijvende oproepen dat administratieve vereenvoudiging een topprioriteit is en ook de volgende legislatuur bovenaan de politieke agenda moet staan.

Dat dit thema sterk leeft bij ondernemers, blijkt uit de UNIZO-enquête die naar aanleiding van de verkiezingen in 2019 door ruim 1.500 ondernemers werd beantwoord. Daarin geeft 50% van de ondernemers aan dat administratieve vereenvoudiging één van de domeinen is die te maken hebben met het overheidsbeleid en hen het meeste dwars zit. Nog volgens 29% van de ondernemers moet ‘een efficiëntere overheid’ één van de voornaamste verkiezingsthema’s worden.

Volgens het tweejaarlijks rapport van het federaal planbureau zijn de totale kosten van de administratieve lasten voor ondernemingen en zelfstandigen tussen 2014 en 2016 bovendien met 2,3% gestegen. Het grootste deel van de kosten van de administratieve lasten, is voor rekening van de kleine ondernemingen (84% van alle ondernemingen).

Wij zoeken uw input als mode retailer
Ook Mode Unie krijgt regelmatig meldingen van leden die administratieve lasten ervaren. Vanuit onze sector willen we dan ook input leveren. Daarom verzamelen Mode Unie en UNIZO momenteel concrete voorbeelden onder de vorm van een ‘red tape challenge’. We roepen hierbij ondernemers uit de modesector op om problemen met administratieve rompslomp te melden via info@modeunie.be.

Naast deze concrete acties is ook een structureel beleid voor administratieve vereenvoudiging noodzakelijk. We pleiten voor sectorale vereenvoudigingsinitiatieven, met aandacht voor verdere digitalisering en respect voor het only-once principe. Tegelijk moet een wildgroei aan allerlei nieuwe regels vermeden worden

Mode Unie en Unizo: “Geen enkele reden om verruiming winkelopeningstijden opnieuw op de agenda te plaatsen”

UNIZO vindt het voorstel van N-VA-parlementsleden Valerie Van Peel en Werner Janssen om de winkelopeningstijden te verruimen en de verplichte sluitingsdag af te schaffen absoluut geen goed idee. “Dit gaat de druk op onze handelaars alleen maar vergroten, terwijl de bestaande wetgeving al ruim voldoende openingsuren toelaat”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Uit een recente bevraging van UNIZO blijkt overigens dat 88 % van de winkels nu al minder lang open is dan dat volgens de wet zouden mogen. En daar bestaan goede redenen voor. Zo verwacht slechts 13 % van de handelaars dat langer open blijven ook meer winst zou opleveren. Alleen al de extra personeelskost voor die bijkomende openingsuren weegt zwaar door.

77 % van de handelaars zweert bij het belang van een wekelijkse rustdag om werk en privé in balans te houden en op tijd te kunnen ontspannen. “Waarom onze handelaars en hun personeel nog meer onder druk zetten als daar helemaal geen nood toe is?”, vraagt Danny Van Assche van UNIZO zich luidop af. UNIZO wijst er bovendien op dat ook de koopzondagen momenteel al heel wat mogelijkheden bieden om bij speciale gelegenheden extra open te zijn. Ook hier blijkt een ruime meerderheid van de handelaars (66 %) tegen een verdere uitbreiding. Volgens 49 % van de handelaars wegen de opbrengsten niet op tegen de extra kosten.

Volgens UNIZO is er geen draagvlak vanuit de sector en is dit wetsvoorstel dus niet opportuun. Ook de bij UNIZO aangesloten sectorfederaties Mode Unie en Buurtsuper.be lieten intussen al weten niet achter het wetsvoorstel te staan.

 

Koudere weer maakt slechte wintersolden niet goed

Koudere weer maakt slechte wintersolden niet goed

De wintersolden, die eindigen op donderdag 31 januari, zijn als afsluit van het winterseizoen geen succes geweest. Gemiddeld verkochten zelfstandige modehandelaars 7% minder solden in vergelijking met de wintersolden van januari 2018. ‘Het warme winterweer deed in geen geval goed aan de verkoop. Naast dit moet echter ook rekening gehouden worden met het veranderende aankoopgedrag van de consument en met het feit dat modewinkeliers minder aankochten en dat er hierdoor minder stock was’, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie.

Meer dan de helft van de modewinkeliers (57%) geeft aan dat ze dit winterseizoen minder verkocht hebben dan vorig jaar, terwijl 34% aangeeft evenveel verkocht te hebben. 9% van de modehandelaars gaf aan beter verkocht te hebben. Op het einde van de solden blijft er gemiddeld nog 25% stock van het winterseizoen in de winkel hangen, dat is 2% meer dan na afloop van de wintersolden vorig jaar. Dat blijkt uit een rondvraag door het onafhankelijk onderzoeksbureau Marketing Development bij 840 zelfstandige modedetaillisten in opdracht van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel.

Het warme winterweer is volgens de modewinkeliers de belangrijkste oorzaak van de mindere verkoop. Hiernaast geeft het merendeel van de modetaillisten aan dat ze, in vergelijking met het winterseizoen van 2017, minder stukken en minder merken aankochten en dus ook minder stock in de rekken hangen hadden. Het momentum van de soldenmaand blijft echter belangrijk voor de consument om met kortingen winkelen.

Mode Unie peilde ook naar de verwachtingen van de handelaars voor het komende lente- en zomerseizoen. 71% van de handelaars toont reeds de nieuwe lente- en zomercollectie en 55% geeft aan dat de consument hier al interesse in heeft.

Opvallend is dat 77% van de moderetailers aangeeft dat jongeren anders aankopen. Zo valt op dat jongeren minder gericht zijn op het kopen van kwaliteitsvolle stukken en voor wat lingerie, nacht- en badkleding betreft veel online kopen. Met 35.000 jonge klimaatspijbelaars die betogen voor een beter klimaatbeleid hoopt Mode Unie dat de betogers hun gedachten voor het milieu omzetten in een passend en doordacht aankoopbeleid. Duurzame en kwaliteitsvolle kledij in de fysieke winkel kopen is immers een pak beter voor het milieu dan het meermaals per jaar wisselen van de kleerkast met fast fashion die online – en veelal in het buitenland – gekocht wordt en op die manier een lange, vervuilende weg moet afleggen via het wegvervoer.

 

Maximaal 0,8% loonstijging in 2019 en 2020

Maximaal 0,8% loonstijging in 2019 en 2020

De lonen in ons land kunnen dit en volgend jaar max. 0,8% boven op de index stijgen. Dat blijkt uit het loonkostenrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), dat donderdag verscheen en waarvan De Tijd de grote lijnen vernam. Het rapport luidt het begin in van het loonoverleg tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties.

Wat betekent dit voor de loonopslag in buurtsupermarkten in 2019 en 2020?  

Gebruikelijk gaat er een advies van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven (CRB) vooraf aan de 2-jaarlijkse loononderhandelingen door de zogenaamde Groep van Tien. Zij leggen dan, indien ze een akkoord kunnen vinden, het kader vast waarbinnen de sectoronderhandelaars CAO’s kunnen maken (zoals bijvoorbeeld in het PC201 voor de Zelfstandige Kleinhandel en het PC202.01 als Subcomité voor de zelfstandige supermarkten).

Voor het afgelopen Inter-professioneel Akkoord (IPA) 2017-2018 beslisten de sociale partners van de Groep van Tien dat de lonen met maximaal 1,1% mochten stijgen. Voor 2019 en 2020 ziet de CRB ruimte voor 0,8% loonmarge bovenop de index. Het cijfer waarop de vakbonden en de werkgeversorganisaties de komende dagen dus uiteindelijk landen, vormt de maximaal toegelaten algemene loonstijging boven op de index voor 2019 en 2020. Nadien wordt in de sectoren onderhandeld over een sectorale ondergrens. Bedrijven kunnen uiteraard altijd een grotere loontoeslag toepassen, zolang zij maar binnen de grenzen van het IPA en de loonnorm blijven.

Bedoeling van deze loonnorm is nog altijd de verwachte loonkostenevolutie in de buurlanden en de concurrentiepositie van ons land in evenwicht houden. Vandaag komt de Groep van Tien samen om het rapport te bespreken. Een eventuele landing op een definitief cijfer wordt pas woensdag verwacht. Nadien gaan de sectoren dus aan de slag. Gebruikelijk volgen de onderhandelingen binnen het PC201 en PC202.01 deze zomer. Dan zal finaal bekend worden wat de loonmarge wordt voor onze zelfstandige buurtsupers.

UNIZO-KMO-Barometer vierde kwartaal 2018: Scherpe daling ondernemerstevredenheid maar wel hoop voor 2019

De Vlaamse KMO’s blikken tevreden terug op het afgelopen jaar en tonen zich overwegend optimistisch over 2019. Dat blijkt uit de UNIZO-KMO-Barometer over het vierde kwartaal van 2018. Op het eerste gezicht weinig verrassingen dus. Met een score van 100,8 blijft de KMO-Barometer boven de 100-puntengrens. Maar de lichte daling ten opzichte van de topscore tijdens het tweede kwartaal van 2018 zet zich in dit vierde kwartaal wel verder door. Bovendien daalt ook de tevredenheid over de algemene economie.

Gevraagd naar een evaluatie van 2018 op economisch vlak antwoordt 1 op 2 ondernemers dat 2018 een positief jaar was. 23 % is negatief gestemd en 27 % antwoordt neutraal.  Deze cijfers komen opvallend overeen met de verwachtingen voor 2018 die werden bevraagd eind 2017. Toen verwachtte eveneens 50 % van de zelfstandige ondernemers dat 2018 een positief jaar zou worden.

Intussen verwacht 45 % van de ondernemers dat 2019 voor hen een gunstig jaar zal worden op economisch vlak. Daar tegenover gaat 37 % uit van een status quo en 19 % van een stap achteruit. 56 % koestert het komende jaar groeiambities, zij het wel variërend van “beperkt of eerder beperkt” (40 %) over “redelijk” (44 %) tot veel of heel veel (16 %). Het circa kwart (24 %) van de ondernemers zonder groeiplannen geeft hiervoor diverse redenen aan, gaande van “Het orderboekje zit vol en de zaken gaan goed genoeg zo”, “Ik vind geen personeel of het is te duur”, “Het is niet rendabel (genoeg)”, “Er is teveel onzekerheid”, tot “Ik ga bijna met pensioen”. 22 % van de ondervraagde ondernemers weet nog niet of ze volgend jaar willen/zullen groeien.

Meest opmerkelijk is de dalende ondernemerstevredenheidsscore in de KMO-Barometer, vooral toe te schrijven aan dalende tevredenheid over de algemene economie (tegenover een nog altijd gunstige tevredenheid over het eigen bedrijf). Per saldo zijn er nog altijd (iets) meer ondernemers tevreden dan ontevreden, maar het verschil tussen beiden is wel geslonken tot nog slechts 5 %, tegenover nog 17,3 % tijdens het vorige kwartaal. UNIZO verwijst daarbij niet naar één, maar naar verschillende mogelijke verklaringen, waaronder de regeringscrisis, de onzekerheid over de Brexit, een aantal recente stakingen, onzekerheid over de energiebevoorrading plus hoge energietarieven, de krapte op de arbeidsmarkt en matige groeiverwachtingen.