Hoewel deze beslissing een logisch gevolg is van de vernietigingsbeslissing van het GRUP, wijst de organisatie erop dat het een laatste duidelijke boodschap is aan de Vlaamse overheid dat dit project niet gewenst is.

UNIZO roept de Vlaamse overheid dan ook op om geen medewerking meer te verlenen aan volgende pogingen om alsnog tot een al dan niet afgeslankte versie van een shoppingcentrum te komen.

Vanuit dit oogpunt is UNIZO bezorgd over de het feit dat de Vlaamse overheid de opmaak van een nieuwe rechtsgrond voor het gebied gedelegeerd heeft aan de gemeente Machelen, die het project steeds door dik en dun heeft verdedigd.