Mode Unie vindt het een goed idee dat Kafka.be, het meldpunt voor administratieve lasten en voorstellen voor administratieve vereenvoudiging, opnieuw gelanceerd wordt. Dat meldpunt werd op dinsdag 5 februari opnieuw gelanceerd door Minister Philippe De Backer, belast met Administratieve Vereenvoudiging. Mode Unie is dan ook blij dat er gehoor wordt gegeven aan de blijvende oproepen dat administratieve vereenvoudiging een topprioriteit is en ook de volgende legislatuur bovenaan de politieke agenda moet staan.

Dat dit thema sterk leeft bij ondernemers, blijkt uit de UNIZO-enquête die naar aanleiding van de verkiezingen in 2019 door ruim 1.500 ondernemers werd beantwoord. Daarin geeft 50% van de ondernemers aan dat administratieve vereenvoudiging één van de domeinen is die te maken hebben met het overheidsbeleid en hen het meeste dwars zit. Nog volgens 29% van de ondernemers moet ‘een efficiëntere overheid’ één van de voornaamste verkiezingsthema’s worden.

Volgens het tweejaarlijks rapport van het federaal planbureau zijn de totale kosten van de administratieve lasten voor ondernemingen en zelfstandigen tussen 2014 en 2016 bovendien met 2,3% gestegen. Het grootste deel van de kosten van de administratieve lasten, is voor rekening van de kleine ondernemingen (84% van alle ondernemingen).

Wij zoeken uw input als mode retailer
Ook Mode Unie krijgt regelmatig meldingen van leden die administratieve lasten ervaren. Vanuit onze sector willen we dan ook input leveren. Daarom verzamelen Mode Unie en UNIZO momenteel concrete voorbeelden onder de vorm van een ‘red tape challenge’. We roepen hierbij ondernemers uit de modesector op om problemen met administratieve rompslomp te melden via info@modeunie.be.

Naast deze concrete acties is ook een structureel beleid voor administratieve vereenvoudiging noodzakelijk. We pleiten voor sectorale vereenvoudigingsinitiatieven, met aandacht voor verdere digitalisering en respect voor het only-once principe. Tegelijk moet een wildgroei aan allerlei nieuwe regels vermeden worden