In het kader van het Renovatiepact engageerde de Vlaamse Regering zich, om samen met de bouwsector en andere relevante stakeholders, het bestaande gebouwenpark tegen 2050 even energiezuinig te maken als de nieuwbouw van vandaag. De investeringskosten van de bestaande woningen zijn echter vaak te hoog om de langetermijndoelstellingen van het Renovatiepact te realiseren. Het is financieel vaak niet zinvol om dit soort bouwwerken te renoveren. In die gevallen kan afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie zijn.

In 13 Vlaamse steden moet je slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gemeenten betaal je 21% btw. Deze andere gemeenten kunnen vanaf 1 maart 2019, dankzij de beslissing van de Vlaamse Regering een Vlaamse sloop-en heropbouwpremie van 7.500 euro aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Lees hier de voorwaarden : https://bit.ly/2SAfUFE