Afgelopen dinsdag, 12 maart 2019, was Mode Unie op bezoek bij het Europees Economisch Sociaal Comité. Dit is het officieel adviesorgaan dat de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad moeten raadplegen alvorens ze bedrijfseconomische en sociale beleidsmaatregelen te kunnen nemen.

Mode Unie werd uitgenodigd door het Europees Economisch Sociaal Comité (EESC) naar aanleiding van de plannen die van de Europese Commissie heeft om de Europese retail voor te bereiden op de uitdagingen en kansen van de komende decennia.

Winkelopeningstijden, vestigingsbeleid, verkoop met verlies, machtsconcentratie van grotere retailers ten aanzien van kmo-leveranciers, franchise en – uiteraard – e-commerce en milieu kwamen uitgebreid aan bod.

Mode Unie pleitte voor een Europese retail die rekening houdt met de specificiteit van zelfstandige ondernemers en kmo’s. Voor een aantal dossiers, zoals winkelopeningstijden en vestigingsbeleid, is Mode Unie voorstander van het subsidariteitsprincipe waarbij de beslissingsmacht zoveel mogelijk bij de lidstaten zelf komt te liggen.

Spijts de bezwaren van de Europese Commissie heeft Mode Unie ook het wettelijk verbod op de verkoop met verlies bepleit. Ook voor een duurzame voedselketen waarbij elke schakel rendabel kan opereren en niet onder druk wordt gezet door grotere en multinationale marktspelers, werd een lans gebroken. Uiteraard heeft Mode Unie er ook voor gepleit om komaf te maken met postcontractuele concurrentiebedingen in franchisecontracten of andere bedingen die franchisenemers voor het leven binden aan één bepaalde franchisegever.