Mode Unie spreekt van “een belangrijke realisatie” nu de ministerraad vandaag, op voorstel van minister van Economie Kris Peeters, twee ontwerpen van koninklijk besluit heeft goedgekeurd voor de creatie van één uniek platform dat de auteurs- en naburige rechten beheert bij het (af)spelen van muziek in het openbaar. “Die integratie van de huidige, aparte platformen voor auteursrechten (SABAM) enerzijds en voor uitvoerdersrechten (SIMIM en PLAYRIGHT) anderzijds, zal komaf maken met de huidige verwarring en misverstanden daaromtrent, én het betekent ook administratieve vereenvoudiging”, aldus nog Mode Unie. “We ijveren zelf al járen voor deze eenmaking.”

Wie (als ondernemer) muziek in het openbaar afspeelt (in de verbruikszaal, de winkel…), moet hiervoor auteursrechten betalen aan de inningsorganisatie SABAM. Over het algemeen zijn ondernemers hiervan op de hoogte. Ze dienen hun aangifte in bij SABAM en betalen de factuur. Maar in tegenstelling tot wat nogal wat ondernemers denken, is hiermee de kous niet af. Veel minder bekend is immers dat ze daarnaast ook nog een – aparte – aangifte moeten indienen voor het betalen van de uitvoerdersrechten (muzikanten), en dat bij een volledig aparte inningsorganisatie (PLAYRIGHT of SIMIM), van wie ze hiervoor een aparte factuur ontvangen. Ondernemers die dat niet weten of uit het oog verliezen, krijgen een boete. “Pure Kafka”, vond Mode Unie altijd al. “Al bij de oprichting van het Kafka-meldpunt voor administratieve vereenvoudiging in het jaar 2003 hebben we dit aangekaart, waarbij we meteen ook pleitten voor een digitaal platform, ter vervanging van de papierwinkel.”

Die digitalisering werd intussen gerealiseerd, maar op de integratie van de inning voor zowel de auteurs- als uitvoerdersrechten, via één platform en met één factuur, was het al die jaren wachten. Tot nu dus. Mode Unie is dan ook heel tevreden en hoopt dat de efficiëntiewinst door deze gestroomlijnde inningsmethode zich ook vertaalt in lagere inningskosten, ten gunste van zowel de betalende ondernemers als de auteurs en uitvoerders van de muziek.