Een sterk ondersteunend initiatief en een positief signaal vanuit de overheid ten aanzien van (kandidaat-)werkgevers”. Zo evalueert UNIZO, de zopas door het RSZ gelanceerde website www.ikwilaanwerven.be, op initiatief van minister De Block. “De RSZ die werkgevers helpt met heldere informatie. Het is een schoolvoorbeeld van ‘de overheid als partner van ondernemers’ waar wij vanuit UNIZO al jaren voor pleiten. We verleenden dan ook graag onze medewerking aan de realisatie van deze website.”

UNIZO benadrukt wel dat de website www.ikwilaanwerven.be als een platform voor algemene basisinformatie moet worden gezien, ter voorbereiding op de contactname met de boekhouder of accountant en het erkend sociaal secretariaat voor meer duiding, begeleiding en berekeningen op maat, bijvoorbeeld op vlak van loonkosten. Ook bij UNIZO zelf kunnen werkgevers terecht met vragen. Daarnaast organiseert UNIZO ook regelmatig infosessies over diverse aspecten van personeel aanwerven.

Naar aanleiding van de lancering van de website www.ikwilaanwerven.be herhaalt UNIZO haar oproep om de vrijstelling van RSZ-bijdragen voor een eerste medewerker te verlengen in de tijd. Momenteel geldt de maatregel enkel nog voor eerste aanwervingen tot en met 31 december 2020. UNIZO dringt er bovendien op aan dat deze RSZ-vrijstelling automatisch zou worden toegekend en niet meer door de werkgever zelf moet worden aangevraagd. Onwetende nieuwe werkgevers die geen vrijstellingsaanvraag indien, betalen nu immers de volle pot aan bijdragen, terwijl ze zich die kosten hadden kunnen besparen. Volgens een studie van het Planbureau zou het om maar liefst 28 % of meer dan een kwart van de nieuwe werkgevers gaan. Dat is niet correct, vindt UNIZO. Tot slot vraagt UNIZO dat de voorwaarde dat het hier om een ‘nieuwe werkgever’ en een ‘nieuwe werknemer’ gaat op een meer realistische manier dan vandaag wordt bekeken. Het is niet omdat een gevestigde ondernemer/werkgever betrokken is bij de opstart van een nieuw bedrijf, dat het niet om een echt ‘nieuw bedrijf’ en ‘nieuwe werkgever’ zou gaan. Toch weigert de RSZ in zo’n geval nog al te vlug de toekenning van vrijstelling. Onterecht, besluit UNIZO.