Wanneer gaan de solden van start?

De soldenperiodes liggen wettelijk vast. De wintersolden beginnen op 3 januari en duren tot en met 31 januari. De zomersolden beginnen op 1 juli en duren tot en met 31 juli.

Welke regels gelden tijdens de solden?

Wat mag  wel?

  • Tijdens de solden mag je met allerhande benamingen soldenkortingen aankondigen: ‘opruiming’, ‘solden’, ‘einde reeks’,‘koopjes’, ‘liquidatie van onze seizoensvoorraad’, etc. Buiten de soldenperiodes is het gebruik hiervan niet toegelaten. Het gebruik van de benaming uitverkoop of stockverkoop is evenmin toegelaten.
  • De producten die je als ‘solden’ verkoopt, mogen met verliesverkocht worden. Buiten de soldenperiodes is verkoop met verlies verboden.

 

Wat mag niet?

  • Je mag de consument niet misleiden over de prijs, de prijsberekening of kortingen. De kortingsaanduiding moet steeds eerlijk, correct en transparant zijn. Als er ‘alles aan -50%’ staat, moet ook effectief alles met de helft goedkoper worden, ten opzichte van de referentieprijs. De referentieprijs is de prijs toegepast gedurende een normale periode voorafgaand aan de prijsvermindering. Die periode moet voldoende lang zijn om fictieve prijsverminderingen te vermijden. Prijsverhogingen die worden doorgevoerd vlak voor de solden en die dus slechts voor een korte periode worden toegepast, worden als misleidend beschouwd en zijn verboden. Een prijsvermindering voor een braderij of opendeurdag telt niet mee om de referentieprijs te bepalen.
  • De producten die onder de benaming ‘solden’verkocht worden, moeten in je bezit zijn voor het begin van de soldenverkoop. Herbevoorrading is dus uitdrukkelijk verboden. Producten die tijdens de soldenperiode geleverd worden, mogen niet als solden verkocht worden.
  • Het is verboden om je producten tijdens de solden te verkopen vanuit gelegenheidslokalen. De soldenverkoop moet gebeuren in de verkoopslokalen waar je je producten normaal verkoopt.

Mag je ook na de solden nog korting aanbieden?

Ja, onder de volgende voorwaarden:

  • de korting wordt gegeven op de soldenprijs.
  • er wordt niet met verlies verkocht.
  • de benaming solden, koopjes of enige andere benaming mag niet meer gebruikt worden. Het gebruik van de benaming ‘promotie’ of ‘korting’ mag wel.
  • de kortingen moeten aangeduid zijn overeenkomstig de regels rond aankondiging van prijsverminderingen.Een specifiek soldenassortiment aankopen vlak voor de solden, is verboden. Vooraleer je een product met soldenkorting mag aanbieden, moet je het minstens 30 dagen aan een hogere prijs te koop gesteld hebben (al dan niet onderbroken en al dan niet vlak voor de aanvang van de solden). Als je je winkel een week voor de solden pas opgestart heeft, mag je dus ook niet deelnemen aan de koopjesperiode.