De afgesproken regeling waarbij winkeliers diefstallen zélf administratief kunnen afhandelen, moet in de komende regeerperiode zo snel mogelijk terug op tafel komen. Dat zeggen Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO en Luc Ardies, directeur van Unizo Winkelraad .

Ze deden deze uitspraak naar aanleiding van de zopas gepubliceerde ‘retail security’-studie van Checkpoint Systems waaruit blijkt dat Belgische winkeliers het afgelopen jaar 900 miljoen euro verloren door diefstallen. “De federale regering keurde de regeling al goed tijdens haar superministerraad over veiligheid in 2017. Maar door de val van de toenmalige regering is de uitrol op het terrein helaas nog niet gerealiseerd. Hoe sneller de regeling er nu komt, hoe beter.”

UNIZO en Unizo Winkelraad willen aannemen dat het creëren van een sluitend juridisch kader voor zo’n regeling, in overleg met politie en parket, complex is. “Maar het is zeker haalbaalbaar”, aldus nog Danny Van Assche en Luc Ardies die verwijzen naar het voorbeeld van Nederland, waar het systeem al geruime tijd bestaat. De beoogde – en door de regering goedgekeurde – regeling komt er op neer dat een handelaar een betrapte winkeldief zelf een minnelijke schikking mag voorstellen, waarbij de dader de diefstal formeel toegeeft en een ‘administratieve kost’ van € 181 betaalt voor de afhandeling van de aangifte. In ruil volgt er in principe geen verdere vervolging, tenzij bij recidive. De handelaar verstuurt een officieel document van de minnelijke schikking naar de politie en het parket die, bijvoorbeeld bij herhaaldelijke inbreuken, alsnog kunnen beslissen tot vervolging van de winkeldief.

“Vanuit UNIZO en Unizo Winkelraad dringen we al jaren aan op zo’n regeling, omdat onze handelaars op die manier snel en efficiënt worden gecompenseerd voor de geleden schade”, klinkt het. “De politie zelf blijkt immers niet altijd in staat of bereid om onmiddellijk ter plaatse te komen bij aangifte van winkeldiefstallen, en het parket gaat in de praktijk slechts bij één op twee aangiftes over tot vervolging. Daardoor ontstaat een klimaat van straffeloosheid waarin winkeliers niet meer de moed of motivatie vinden om zelfs maar aangifte te doen van de feiten en de geleden schade. Terwijl de studie van Checkpoint Systems aangeeft dat de optelsom van al die – op zich vaak kleinere – winkeldiefstallen toch een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigt.”

Samen met hun pleidooi om de uitrol van de minnelijke schikking voor winkeldiefstallen nu effectief te realiseren vragen UNIZO en Unizo Winkelraad de verlenging van de verhoogde fiscale aftrek (20 %) voor investeringen in beveiliging. De huidige regeling, die bijvoorbeeld ook van toepassing is op investeringen in elektronische betaalsystemen, loop eind dit jaar af.