Veel ondernemers worden ondersteund door een netwerk van familie en vrienden. jij waarschijnlijk ook. Zij helpen af en toe een handje in de zaak. Dit statuut van “occasionele of toevallige helper” wordt soms argwanend bekeken. Sommigen denken – onterecht – dat het om zwartwerk gaat. Mode Unie en UNIZO willen daarom een beeld opmaken van de helpers en de ondernemers die door hen worden geholpen. Op die manier kunnen we op een onderbouwde manier voor de verderzetting van dit flexibel systeem pleiten.

Vul hier de korte enquête in.