Waarover gaat het?

 1. Maak je fotokopieën van auteursrechtelijk beschermde werken en uitgaven?
  • Dan moet je daarvoor in principe een reprografievergoeding en wettelijke uitgeversvergoeding betalen. Die twee geldsommen garanderen dat auteurs en uitgevers erkend worden voor hun werk. Aan wie je die bedragen moet betalen? Aan de beheersvennootschap Reprobel.
  • Let wel! Het gaat hier enkel om fotokopieën van papier naar papier (via een kopieermachine of scanner).
 2. Bijkomend moet je ook rekening houden met een vergoeding als je documenten afprint.
  • Juridisch gezien bestaat er voor prints van auteursrechtelijk beschermde werken geen wettelijke licentie maar geldt het normale, exclusieve auteursrecht.
  • Anders gezegd, in principe heb je daar vooraf de toestemming nodig van die auteur, of het bronwerk nu online of op een drager als een cd-rom staat. In plaats van telkens toestemming te moeten vragen aan elke auteur afzonderlijk, biedt Reprobel de mogelijkheid om je met één licentie voor de prints van beschermde werken in orde te stellen en zo onbeperkt auteursrechtelijk beschermde documenten af te printen.
  • Die licentie voor prints is dus aanvullend op de vergoeding voor het kopiëren.

Op wat moet je kopieervergoeding betalen?

https://www.unizo.be/advies/waarvoor-moet-u-kopieervergoeding-betalen

Wat moet je nu concreet doen?

Je hebt verschillende mogelijkheden:

 1. Je kopieert of print helemaal geen auteursrechtelijk beschermd werk: dan kan je een nulaangifte
 2. Ofwel kan je jaarlijks aangifte doen via het elektronisch portaal, zowel voor fotokopieën als voor prints. Daar geef je zelf het aantal fotokopieën en/of prints van beschermde werken op. Op basis daarvan worden de verschuldigde vergoedingen berekend aan de hand van volgende tarief:
  • basistarief fotokopie = 0,0554 euro per pagina (btw exclusief)
  • basistarief print = 0,066 euro (btw exclusief)
 3. Daarnaast is er voor ondernemingen met minder dan 50 voltijds equivalenten de mogelijkheid om zich te beroepen op standaardtarieven voor fotokopieën op basis van het aantal betrokken werknemers en een tarief per werknemer in functie van de activiteitensector (8, 12 of 20 euro per voltijds equivalente medewerker).
 4. Tot slot is er nog een mogelijkheid: intekenen op het raamakkoord tussen UNIZO en Reprobel dat werd afgesloten en waarbij gunstigere tarieven werden overeengekomen.
  • Die tarieven dekken een periode van vier jaar (2017-2020):
   • zonder personeel: 46 euro
   • 1-4 personeelsleden: 72 euro
   • 5-9 personeelsleden: 198 euro
  • UNIZO- en Mode Unie-leden hebben tot 15 oktober 2019 de tijd om daarop in te tekenen, zonder dat zij enige verhoging van de tarieven riskeren.
  • Ook leden die onlangs een aangifteherinnering hebben ontvangen met als deadline 30 juni 2019, kunnen nog tot 30 september intekenen op dit raamakkoord zonder dat ze een verhoging riskeren. Alle ondernemingen zullen in de toekomst ook een uitnodiging ontvangen voor prints. Dit zal niet het geval zijn wanneer je intekent op het raamakkoord!
  • Teken je in, dan ben je gedekt voor de jaren 2017 t.e.m. 2020 voor álle kopieën, prints of downloads en moet je ook geen jaarlijkse aangiftes meer te doen. Waarom vanaf 2017? Door een wetswijziging heeft de invoering van de nieuwe regeling vertraging gelopen en werd er voor de jaren 2017, 2018 en 2019 nog geen vergoeding geïnd, terwijl die wel wettelijk verschuldigde is voor deze periode.

Hier kan je intekenen aan ledentarief?

Voor vragen kan je altijd terecht bij info@modeunie.be