UNIZO verwelkomt de door Brussels burgemeester Close aangekondigde ’time out’ voor de realisatie van het Neo-shoppingcomplex als “een eerste belangrijke stap naar het volledig afvoeren van het megaproject”. UNIZO-topman Danny Van Assche beseft dat uitstel nog niet gelijk staat met afstel. “Maar we hopen dat met die extra tijd om na te denken de redelijkheid en het gezond verstand het finaal zullen halen.” UNIZO heeft zich van bij het begin verzet én geprocedeerd tegen de komst van het Neo-shoppingcomplex op de Heizel.

Een bijkomende 77.000 m² winkeloppervlakte in het noorden van Brussel op een reeds oververzadigde markt zal de leefbaarheid van het centrum van Brussel enkel verder aantasten, argumenteert UNIZO. “Kijk naar het shoppingcomplex Docks Bruxsel, met een oppervlakte die de helft bedraagt, maar waar drie jaar na de opening al sprake is van leegstand.” Het shoppingcentrum (project NEO 1) diende als aanzet en als noodzaak om het nieuwe congrescentrum (NEO 2) mee te financieren. Maar ook het Brussels gewest zou hier voor een aanzienlijk deel moeten bijspringen. En tussen is uit bijkomend onderzoek gebleken dat de behoefte aan het congrescentrum (waar het allemaal mee begon) twijfelachtig is. “Het eerste behoeftenonderzoek naar het shoppingcenter dateert al van meer dan tien jaar geleden en is intussen compleet achterhaald”, benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche. “In die – overigens heel oppervlakkige – studie werd ook totaal geen rekening gehouden met het aanbod in de Vlaamse steden en langs de Leuvense en Bergensesteenweg.”

De negatieve reacties van de auditeur van de Raad van State over het bestemmingsplan (dat de basis voor het project moet garanderen) en de recente weigering van Vlaanderen van de cruciale toegangsweg van parking C naar de Heizel, illustreren  dat dit project geen draagvlak heeft, noch op vlak van ruimtelijke ordening, noch op mobiliteitsvlak. “Ook economisch zijn hier grote vragen te stellen bij de haalbaarheid en de rentabiliteit”, benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. “Een jaar uitstel zoals burgemeester Close nu vooropstelt, is dus zeker geen overbodige luxe. Deze time-out wordt nu best benut om na te denken over een heel andere invulling van de site, zonder bijkomende winkeloppervlakte. Zeker in het gewijzigd retaillandschap, waarbij de ‘bakstenen winkel’ onder druk komt te staan van e-commerce, is het zaak om nu werk te maken van een kernversterkend beleid zoals in het Integraal Handelvestigingsbeleid is voorop gesteld. Dit uitstel voor het shoppingcomplex moet wat ons betreft uitmonden in afstel.”