Veel werkgevers vragen zich momenteel af hoe het nu weer zat met sluiting en tewerkstelling op de komende koopzondagen. We geven ze hier graag een antwoordje!

Wat de reglementering rond koopzondagen betreft, moet rekening gehouden worden met enerzijds de wetgeving op de openingsuren en de wekelijkse rustdag (Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening); en anderzijds de wetgeving betreffende tewerkstelling op zondag (principieel verbod op zondagsarbeid: artikel 11 van de Arbeidswet van 16 maart 1971).

1. Principes wetgeving openingsuren en wekelijkse rustdag (van toepassing voor winkels mét en zonder personeel):

  • Verplicht één sluitingsdag per week, in principe op zondag tenzij men uitdrukkelijk kiest voor een andere dag. De wekelijkse rustdag moet wel minstens voor 6 maanden op dezelfde dag genomen worden. Iedere handelaar kiest zelf zijn rustdag. Indien geen uitdrukkelijke keuze wordt gemaakt en meegedeeld, valt de rustdag automatisch op zondag. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
  • 15 afwijkingen per jaar mogelijk. Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag voor (een deel van) de handelszaken op haar grondgebied. Deze afwijking kan enkel gegeven worden voor bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (b.v. gemeente- of wijkfeesten e.d.) of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.
  • Indien erkenning als toeristisch centrum: verplichting wekelijkse rustdag vervalt: heel het jaar open 24/24, 7/7, volgens eigen keuze winkels zelf.

2. Principes wetgeving tewerkstelling op zondag (enkel van toepassing voor winkels mét personeel):

  • Tewerkstelling personeel kan in principe tot zondagmiddag: Art. 14 van de Arbeidswet voorziet dat kleinhandelszaken werknemers op zondag van 8 uur ’s morgens tot 12u ’s middags mogen tewerkstellen.
  • Afwijkingen op verbod op zondagsarbeid van toepassing in een aantal sectoren en voor bepaalde kleinhandelszaken.
  • 6 koopzondagen per jaar mogelijk (ganse zondag met personeel werken) op voorwaarde dat voor die zondagen het schepencollege een afwijking heeft verleend op de verplichte wekelijkse rustdag (zie punt 1 hierboven) en voor zover de arbeidsinspectie en de vakbondsafvaardiging, voor zover die in het bedrijf bestaat, hiervan 24 uur vooraf werd ingelicht.
  • Indien erkenning als toeristisch gebied op basis van het KB betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra: winkels mogen circa 42 zondagen per jaar met personeel werken, volgens eigen keuze winkelier (binnen toeristische periodes).