De FOD Economie zal vanaf vandaag de informatiecampagne “Tijd om af te ronden” lanceren. Het is een campagne voor de consument over de verplichte afronding van de kleinste eurocentjes bij contante betalingen.

Deze campagne zal lopen via radiospots, posters in de steden en in de stations, en op sociale media. Meer info vind je via de FOD Economie websites https://goedafgerond.belgium.be (voor de handelaar) en tijdomafteronden.be (voor de consument).

De FOD Economie heeft materiaal ontwikkeld dat je kan helpen om je klanten hierover te informeren. Check hiervoor http://bit.ly/kitcashrounded.

Voor de goede orde, het is niet verplicht om deze informatie te verspreiden, behalve wanneer je beslist om de afronding toe te passen voor alle betaalmiddelen (behalve maaltijdcheques, ecocheques en waardebonnen).

We bevelen het uiteraard wel aan, met name tijdens de eerste weken na de inwerkingtreding van de maatregel.