Via zijn campagne “Tijd om af te ronden” krijgt de FOD Economie heel wat vragen en opmerkingen van consumenten.

De meest voorkomende bekommernissen gaan over het feit dat sommige handelaars:

  • zowel cashbetalingen als niet-cashbetalingen afronden
  • geen muntstukken van 1 en 2 cent meer aanvaarden

Mogen we je vragen om jouw leden te herinneren aan de volgende principes?

  • Muntjes van 1 en 2 cent blijven wettelijke betaalmiddelen en moeten altijd aanvaard worden.
  • Het afronden mag uitgebreid worden tot niet-cashbetalingen, maar wel op voorwaarde dat de volgende tekst aan de kassa wordt geafficheerd:
    “Het totaalbedrag wordt altijd afgerond”

We raden je ook aan om jouw leden eraan te herinneren dat een gratis communicatiekit ter beschikking staat op: http://bit.ly/kitcashrounded

In deze communicatiekit vind je onder andere een affiche met de tekst in geval van afronding van cashbetalingen en betalingen met bankkaart. De tekst is beschikbaar in de drie landstalen, en ook in het Engels.