Camerabewaking in je winkel? Dan neem je best een bijlage op in je arbeidsreglement om je werknemers in kennis te stellen van de doeleinden en voorwaarden van het gebruik van camera’s op de werkplaats(en).

Dit is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die sinds vorig jaar de Belgische privacywet vervangt, en conform de CAO nr. 68 van de Nationale Arbeidsraad, betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats en tot slot de zogenaamde ‘Camerawet’.

Liantis heeft ons een modeltekst bezorgd die je hier voor kan gebruiken. Klik hier om te downloaden.