Je wilt je modewinkel vernieuwen en investeren in energiezuinige en milieuvriendelijke technieken? De overheid voorziet hiervoor een aantal tegemoetkomingen. Check hier het overzicht en loop geen enkele premie mis!

Bedrijven hebben de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen in gebouwen die al in gebruik zijn. Alle info en voorwaarden vind je via https://www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek

Er zijn ook energiepremies voor verschillende energiebesparende investeringen in niet-woongebouwen, aan te vragen via de netbeheerder Fluvius. Het moet wel gaan om bestaande gebouwen, want de premies die men kan bekomen zijn afhankelijk van de aansluitdatum op het distributienet. Alle info en voorwaarden vind je via https://www.energiesparen.be/premies-van-fluvius.

Een handig overzicht van de verschillende premies voor energiebesparende investeringen in bestaande gebouwen vind je ook via deze link.

Voor investering in nieuwbouw kan je best rechtstreeks contact opnemen met Fluvius via de Fluvius-infolijn, tel. 078 35 35 34

Er kan ook een zogenaamde ecologiepremie toegekend worden aan ondernemingen voor ecologie-investeringen, mits voldaan aan een hele reeks voorwaarden. Het gaat om investeringen in technologieën die opgenomen zijn in een limitatieve technologieënlijst (afgekort LTL). Voor aanvragen vanaf 18 november 2019 zijn er 40 technologieën geselecteerd voor steun. De technologieën zijn opgedeeld in volgende drie categorieën:
– milieutechnologieën;
– energiebesparende technologieën;
– hernieuwbare energie.
Op de lijst staan bijvoorbeeld ook verschillende nieuwe koelsystemen.

Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.
De limitatieve technologieënlijst met uitgebreide info en de geldende voorwaarden vind je via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/ecologiepremie