De werktevredenheid in ons land lag de voorbije tien jaar nooit hoger dan afgelopen jaar. Gemiddeld gaven de respondenten zichzelf een 7,3 op 10 op vlak van tevredenheid. Dat blijkt uit een bevraging van 2.500 personeelsleden door HR-dienstverlener SD Worx .

Ze zijn vooral positief over de werkzekerheid, jobinhoud en werkomstandigheden. Opmerkelijk is bovendien dat volgens de SD Worx studie werknemers een continue feedback verkiezen boven de traditionele evaluatiegesprekken. Zes op de tien ervaren geregelde feedback als een goede zaak. Maar zowat 75% van de werknemers geeft aan die mogelijkheid niet te hebben. Dat geeft hen het gevoel dat ze hun talenten onvoldoende kunnen ontwikkelen.

Uit een recente PMO studie (klik hier) blijkt ook dat werkgevers die regelmatig aandacht hebben voor hun medewerkers (een pluim geven, vragen hoe het met ze gaat, enz …) een belangrijke positieve invloed hebben op de arbeidsvreugde van de medewerkers