De knelpuntberoepenlijst van arbeidsbemiddelingsdienst VDAB telt dit jaar 22 nieuwkomers. Winkelmedewerker is er één van. De knelpuntberoepenlijst geeft aan voor welke beroepen de krapte het sterkst voelbaar is.  Volgens Wim Adriaens van de VDAB spelen verschillende factoren een rol in de problematiek. De vraag naar een combinatie van competenties zoals klantvriendelijkheid, het kunnen omgaan met mondige klanten en talenkennis maakt het soms moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. De kloof tussen wat de kandidaten en wat de werkgevers verwachten is vaak groot en kan de vlotte invulling van vacatures bemoeilijken. ‘We moeten ook verder durven kijken dan het diploma, ervaringen die mensen hebben gaan valoriseren om hen aan een job te helpen. Om de grote groep mensen die vandaag niet actief zijn te bereiken, moet de VDAB volgens minister Crevits meer samenwerken met externe organisaties. De cvba Personeel- en Management Opleidingen (PMO) is het opleidingscenter van Mode Unie dat al sinds 20 jaar samenwerkt met de VDAB om ervoor te zorgen dat de meest gemotiveerde werkzoekenden een geschikte opleiding krijgen om met meer kansen in onze modewinkels aan de slag te gaan. Van zodra er een opleiding in een bepaalde regio loopt, dan zoekt PMO en Mode Unie geschikte stageplaatsen. Bent u als werkgever hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op met vanessa.abbeel@pmocvba.be