Het Nieuwsblad publiceerde vandaag een interessant onderzoek van Idewe, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Die noteerde vorig jaar gemiddeld om de drie dagen een melding van geweld of racisme op het werk. “Hoe meer werkdruk je als werknemer ervaart, hoe prikkelbaarder je bent. En dan reageer je jezelf soms eens af op een collega.” Vorig jaar kreeg de preventiedienst Idewe 121 van dit soort meldingen over geweld op de werkvloer binnen. In 2015 ging het nog om 89 meldingen, er is dus sprake van een stijging met 36 procent. Idewe kreeg in 2019 in totaal 3.127 meldingen van psychosociale risico’s te verwerken. Dat zijn situaties en omstandigheden op de werkvloer, waaronder een werknemer psychisch en soms ook lichamelijk te lijden heeft. En dat heeft gevolgen. “Een werknemer wordt minder productief, is vaker ziek en verlaat sneller de onderneming”, zegt Hilde De Man, verantwoordelijke psychosociale aspecten bij Idewe. Alle psychosociale risico’s houden verband met werkdruk, jobonzekerheid, onduidelijkheid en conflicten in functies en rollen en een onaangepaste stijl van leidinggeven”, zegt De Man. “Hoe meer werkdruk de werknemer ervaart, hoe meer stressklachten. En hoe prikkelbaarder werknemers natuurlijk kunnen worden. Dan reageren ze zich mogelijk ook agressiever af op collega’s. Er is vandaag de dag ook meer diversiteit op de werkvloer: de verschillende culturen en generaties hebben niet altijd even veel begrip voor elkaar of kijken naast de aanvullende kwaliteiten van de ander.” Volgens Hilde De Man kan niet alleen de werkgever, maar ook de werknemers moeten zelf dit probleem aanpakken. “Werkgevers en leidinggevenden in de organisatie moeten de aandacht hebben en de ruimte krijgen om hun medewerkers beter te ondersteunen en te begeleiden. Ook collega’s hebben hier een rol in te spelen, bijvoorbeeld door alert te zijn voor signalen als geroddel, beledigingen en ongepaste opmerkingen en door zelf duidelijk aan te geven hier niet aan te willen meedoen.” PMO cvba (Personeels- en Management Opleidingen) heeft een speciaal begeleidingstraject waarmee trainer Marc Smits een praktijkgerichte opleiding organiseert om winkelmedewerkers beter te leren omgaan met stress. Contacteer wendy.labie@pmocvba.be voor meer inlichtingen.