De verkoop in modewinkels ligt, sinds de verplichte sluiting op 18 maart, in de belangrijkste omzetweken van het zomerseizoen, volledig stil. De hoge voorraad lente- en zomeritems blijft in de rekken hangen, er zijn geen inkomsten en de vaste kosten blijven lopen. Ondanks de sluiting moeten modehandelaars hun huur en andere facturen blijven betalen. Bijkomend hebben modedetaillisten net voor de uitbraak van COVID-19 al hun volledige collectie voor het winterseizoen aangekocht, wat maakt dat leveranciers betaald moeten worden, net op een periode waar men geen inkomsten heeft.

“Indien de huidige maatregelen versoepeld worden, dan is het van cruciaal belang dat modewinkels terug open gaan. De belangrijkste verkoopweken zijn reeds gepasseerd en hoe langer er gewacht wordt om te openen, hoe moeilijker het wordt om de grote stock zomeritems nog de deur uit te krijgen. Nefast voor de hele keten in de modesector op economisch vlak en op dat van de bijhorende werkgelegenheid. Nog langer wachten met het openen van de modewinkels zal ertoe leiden dat er nog minder stock aan een normale marge verkocht wordt, een extra inkomstenderving bovenop de reeds misgelopen verkopen de afgelopen zeven weken. Dit zal ongetwijfeld extra faillissementen en banenverlies tot gevolg hebben”, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie

Mode Unie en UNIZO vragen dan ook met aandrang dat modewinkels zo snel mogelijk hun deuren opnieuw kunnen openen. De ondernemersorganisaties willen dat modewinkels die de opgelegde veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van coronabesmetting kunnen naleven, terug op kunnen starten als ze dat willen.

Tevens stellen de betrokken organisaties extra sectorspecifieke maatregelen voor om veiligheid en volksgezondheid optimaal te garanderen. Dit zowel naar klanten als naar medewerkers toe. “We willen de opstart van bij het begin volledig en goed aanpakken zodat we de verkoop kunnen starten met de nodige zorg voor ieders gezondheid. Mode Unie ontwikkelde een totaalpakket aan tools met veiligheidsmaatregelen voor gebruik in de winkel en voor communicatie naar klanten en medewerkers. Modewinkels zijn zeker klaar om terug te openen”, aldus Delanghe.

De modesector rekent er dan ook op effectief ten laatste op 4 mei te mogen heropstarten en dat de Nationale Veiligheidsraad hierover aanstaande vrijdag duidelijk en concreet communiceert.