UNIZO en, onder meer, de bij haar aangesloten sectorfederatie Mode Unie reageren opgelucht nu de federale overheid heeft toegezegd om een staatswaarborg te voorzien voor door verzekeraars gedekte kredietlijnen in coronatijd. “Die garantie – via herverzekeraar Credendo – was broodnodig omdat we merkten dat kredietverzekeraars zich alsmaar vaker terugtrokken, waardoor leveranciers ook volop kredietlijnen van afnemers begonnen op te zeggen”, legt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO uit.  “Heel wat leveranciers wilden zelfs niet meer leveren, tenzij mits voorafbetaling, wat voor veel getroffen ondernemers uiteraard ondoenbaar is. Geen leveringen meer, betekent echter de doodsteek voor veel bedrijven, die daardoor niet meer kunnen heropstarten.”

De overeenkomst over de waarborg tussen de federale overheid en verzekeraarskoepel Assuralia is een opsteker voor veel Belgische ondernemers in zowel nationale als internationale transacties. Onder meer in de modedetailhandel waar het probleem van opgezegde kredietlijnen zich sterk manifesteerde, klinkt dan ook tevredenheid. “Dit kan een wereld van verschil maken voor veel van onze modehandelaars”, zegt Isolde Delanghe, directeur van sectorfederatie Mode Unie.

UNIZO en Mode Unie rekenen er nu op dat de verzekeringsmaatschappijen zich, zoals voorzien in de overeenkomst, blijven engageren en dat leveranciers bestaande kredietlijnen zullen handhaven of heropenen, tot op het niveau van voor de coronacrisis. Samen met de federale overheid zullen UNIZO en onder meer Mode Unie hier nauwgezet op toezien.