Naar aanleiding van de heropening van de modewinkels op maandag 11 mei stelden Mode Unie en Fedelin een bevraging op rond de verkoop de afgelopen weken en de verwachting bij heropstart.

Bedoeling van de enquête is om de evolutie van de verkoop en alles wat hier mee samen hangt in kaart te brengen. Dit zorgt ervoor dat we onderbouwd cijfermateriaal hebben om ons lobbywerk naar overheden verder te zetten. Via deze enquête zijn we op de hoogte van wat er leeft in de sector en kunnen we vragen om bestaande steunmaatregelen te verlengen of uitbreiden, extra steunmaatregelen te voorzien en kunnen we problemen die zich stellen in kaart brengen.

Vul hier de enquête in en ondersteun ons zo om je belangen te verdedigen