Mode Unie is bijzonder tevreden met het zopas goedgekeurde Vlaamse ondersteuningsinitiatief voor handelshuur. Vorige week riepen UNIZO, Mode Unie, Creamoda, Horeca Vlaanderen CIB (vastgoedsector) en Navem (meubelhandel)  op tot de creatie van een Vlaams ondersteuningskader, voor betalingsmoeilijkheden bij handelshuur. “De Vlaamse regering heeft onze boodschap duidelijk ter harte genomen”, aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Zo’n ondersteuningskader is volgens UNIZO broodnodig, gezien volgens onderzoek van de organisatie voor meer dan de helft van de handelshuurders dringend een oplossing moest worden gevonden.

In een recente UNIZO-enquête gaf maar liefst 53% van de handelshuurders aan problemen te ondervinden bij het betalen van de handelshuur voor de maanden april, mei en juni. Dat terwijl huurinkomsten voor 41% van de verhuurders cruciaal blijken om hun eigen liquiditeitspositie veilig te stellen. Het nieuwe, vrijwillige systeem, helpt volgens UNIZO om een eerbaar compromis te vinden tussen de belangen van huurder en verhuurder. Zo voorziet de Vlaamse regering een lening tot maximum €25.000 voor de handelshuurder, aan een rente van 2%, om de betaling van 2 maanden huur te voldoen, als daar tegenover staat dat de verhuurder bereid is één of twee maanden huur kwijt te schelden.

“Deze regeling biedt extra zuurstof aan de handelshuurder in moeilijkheden en verzekert de verhuurder op zijn minst van een groot deel van het huurgeld, daar waar er zonder de Vlaamse steun misschien helemaal geen huur te innen valt”, vat Danny Van Assche de voordelen samen. UNIZO benadrukt wel het vrijwillige karakter van de overeenkomst, waarbij huurder en verhuurder allebei akkoord moeten gaan. Niemand kan tot de toepassing van dit systeem gedwongen worden.