Mode Unie ijverde ervoor dat dit in het Ministerieel Besluit zou worden verduidelijkt. Maar als het MB dit niet verduidelijkt, wat op heden het geval is (MB 10/07/2020), dan gelden deze regels:

De ondernemer moet de nodige maatregelen treffen om de verplichting tot het dragen van een mondmaskers in winkels na te leven. Concreet wil dat zeggen dat je bijvoorbeeld aan de ingang van je winkel een affiche hangt met de duidelijke vermelding dat elke klant een mondmasker moet dragen, en dat je klanten die dat niet doet, aanmaant om dat toch te doen.

Weigert de klant om een mondmasker op te zetten, dan moet je hem de toegang weigeren, of de klant verzoeken de zaak te verlaten. Blijft de klant halsstarrig weigeren, dan kan je enkel de politie bellen. Meer kan je niet doen. Als je die stappen hebt gezet, kan je als ondernemer ook geen boete krijgen.

Heb je hier problemen mee? Laat het ons weten via info@modeunie.be en we kaarten het aan bij de bevoegde kabinetten.