Landen, regio’s, steden, gemeenten… in het buitenland worden door Buitenlandse Zaken ingedeeld in drie categorieën die elk een eigen kleur krijgen.

RISICO PROCEDURE
Groen Beperkt risico op een COVID-19 besmetting in deze regio’s. Het is toegestaan naar deze gebieden te reizen. Wel wordt gevraagd om de nodige hygiënemaatregelen te respecteren. geen specifieke procedure
Oranje Hoog risico op COVID-19 besmetting in deze regio’s. De overheid raadt af naar deze gebieden te reizen. personen die uit deze gebieden komen, wordt gevraagd om zich te laten testen en in quarantaine te gaan
Rood De situatie in deze regio’s is als gevolg van COVID-19 gevaarlijk. De overheid verbiedt om naar deze gebieden te reizen personen die uit deze gebieden komen, worden beschouwd als hoogrisicocontacten. Zij moeten zich verplicht laten testen en twee weken in quarantaine gaan

Check de status van de bestemmingen bij de dienst Buitenlandse Zaken.

Wat heeft dit als gevolg voor mij als werkgever wanneer een van mijn medewerkers uit het buitenland terugkeert?

Voor de twee “extremen” is de situatie duidelijk.

  • Voor wie uit een groen gebied terugkeert, stelt er zich geen probleem. Deze persoon kan gewoon weer aan de slag. Uiteraard blijven de standaardadviezen gelden: wie zich ziek voelt, contacteert zijn behandeld arts.
  • Voor wie uit een rode zone terugkomt, zal de arts een quarantaine-attest afleveren. Je bent als werkgever dan verplicht je medewerker de mogelijkheid van thuiswerk aan te bieden. Als dat kan, betaal je tijdens deze periode gewaarborgd loon. Laat de aard van de activiteiten niet toe om thuiswerk mogelijk te maken, dan heeft deze medewerker toegang tot de tijdelijke werkloosheid. Je moet als werkgever geen gewaarborgd loon betalen; de werknemer krijgt een werkloosheidsuitkering.

Wat precies de gevolgen zijn voor iemand die terugkeert uit een oranje zone, daar is al heel wat onduidelijkheid over geweest. Volgens de laatste richtlijnen wordt van deze mensen gevraagd om een coronatest te laten afnemen en in quarantaine te gaan. *

Wat als je werknemer in quarantaine moet?

Wie naar een rode zone afreist, moet van de overheid nadien verplicht twee weken in quarantaine. Als werkgever heb je dan drie opties:

  1. Is thuiswerk mogelijk? Dan kan jouw werknemer gedurende die twee weken aan de slag blijven en zijn normale loon ontvangen.
  2. Is thuiswerk niet mogelijk? Je werknemer vraagt dan bij zijn huisarts een quarantaine-attest en kan op basis daarvan een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de coronacrisis ontvangen.
  3. Je kan ook overeenkomen dat de werknemer vakantiedagen of verlof zonder wedde opneemt.

Kan je een werknemer verplichten om in quarantaine te gaan?

Reisde een medewerker naar een oranje zone af en vertrouw je het niet helemaal? Je kan dan enkel waakzaam zijn en je werknemer aansporen om zich te laten testen, maar je kan hem niet verplichten om in quarantaine te gaan.

Kan een medewerker zichzelf uit voorzorg in quarantaine plaatsen?

In principe wel, maar hij zal zijn afwezigheid steeds moeten verantwoorden. Als werkgever heb je dan drie opties:

  1. Is thuiswerk mogelijk? Dan kan jouw werknemer gedurende die twee weken aan de slag blijven en zijn normale loon ontvangen.
  2. Is thuiswerk niet mogelijk? Je werknemer vraagt dan bij zijn huisarts een quarantaine-attest en kan op basis daarvan een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de coronacrisis ontvangen.
  3. Je kan ook overeenkomen dat de werknemer vakantiedagen of verlof zonder wedde opneemt.

Nood aan persoonlijke begeleiding hierbij? Contacteer dan Liantis sociaal secretariaat