Het wetsvoorstel dat de invoering voorziet van een consumptiecheque die je aan je werknemers kan toekennen, werd gisteren gestemd in de plenaire vergadering van het federaal parlement.

De cheque kan zowel op papier als elektronisch worden uitgegeven.

De cheque kan dan door je werknemers worden uitgegeven in:

 • Horecazaken
 • Culturele inrichtingen die erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd zijn door de bevoegde overheid
 • Sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat, of behoren tot een van de nationale federaties
 • De kleinhandelszaken die
  • verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest
  • die goederen of diensten aanbieden aan de consument (niet online of vanop afstand) én
  • voldoen aan de definitie van micro-vennootschap, d.w.z. niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:
   • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;
   • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700.000 euro;
   • balanstotaal: 350.000 euro.

De cheque heeft een geldigheidsdatum tot 7 juni 2021, en mag je als werkgever uitreiken tot 31/12/2020. Voor het overige zal de cheque dezelfde uitwerking kennen als de maaltijd- en ecocheques (o.a. uitgifte door een erkend uitgever (Sodexo, Monizze, Edenred), …).