De regering besliste om het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (wegens de coronacrisis) te verlengen. Dat gebeurt in fases met een verschillend toepassingsgebied.

Wij zetten alles voor jou op een rijtje:

 

Na 31 augustus tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: mogelijk voor hard getroffen sectoren en ondernemingen

Onder zeer stevige druk vanuit ondernemersorganisaties zoals Mode Unie gaf de regering vrij snel na het uitbreken van de Coronacrisis aan werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos moesten stellen, de mogelijkheid om hiervoor een beroep te doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Bovendien introduceerde zij daarbij een sterk vereenvoudigde procedure.

Vanaf 1 september 2020 wenst de regering de overgang vanuit tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te maken naar de klassieke stelsels. Ze creëert daartoe een tussenstap via een verruimd stelsel tijdelijke werkloosheid om economische redenen (zie hierna). Het was evenwel een eis van Mode Unie dat hard getroffen sectoren en ondernemingen alsnog t.e.m. 31 december 2020 het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zouden kunnen benutten.

1) Voor welke sectoren geldt dit?

Het gaat om de sectoren waar de economische activiteit en de tewerkstelling gevoelig verlaagd zijn omwille van de dringende maatregelen die de overheid genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Die sectoren zullen expliciet worden bepaald door de minister van Werk (naar alle waarschijnlijkheid via een lijst aan NACE-codes).

2) Voor welke ondernemingen geldt dit?

Los van de sector waarin jouw onderneming actief is, zal tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in elk geval ook kunnen worden ingeroepen indien jouw onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2020 (dus tussen 1 april en 30 juni) voor ten minste 20% van het normaal aantal te werken dagen tijdelijke werkloosheid (om economische redenen en wegens overmacht) heeft ingeroepen.

Indien je gebruik wil maken van deze regeling dien je hiervoor aanvraag te doen. Dit kan via deze link: https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c106a-corona-hgo

 

Tot 31 december 2020 verruimde tijdelijke werkloosheid om economische redenen mogelijk

 

Indien je niet (langer) aan de voorwaarden voldoet om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toe te passen, kan je tijdelijke werkloosheid om economische redenen toepassen op een verruimde manier, o.b.v. volgende toepassingsregels:

Bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders

  • T.e.m. 31 december 2020 wordt volledige tijdelijke werkloosheid opgetrokken tot maximum acht weken (in plaats van vier), gedeeltelijke werkloosheid tot maximum achttien weken, (in plaats van drie maanden).
  • De voormelde uitgebreide periodes doen geen afbreuk aan mogelijks reeds bestaande sectorale afwijkingen via koninklijk besluit.
  • De andere bestaande toepassingsmodaliteiten van tijdelijke werkloosheid om economische redenen blijven ongewijzigd bestaan (betekening, controleformulier, validatieboek, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, …)

Bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden

  • T.e.m. 31 december 2020 kan je gebruik maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden zonder te moeten voldoen aan de normale preliminaire toegangsvoorwaarden, zoals de criteria om te kunnen worden beschouwd als onderneming in moeilijkheden.
  • Je moet wel kunnen aantonen dat je een substantiële omzet- of productiedaling hebt gekend van minstens 10% in het trimester voorafgaand aan de toepassing van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen, vergeleken met het zelfde trimester in 2019 (te voorzien in het ondernemingsplan; zie hierna).
  • Je moet twee dagen opleiding aanbieden aan de bediende in tijdelijke werkloosheid om economische redenen (te voorzien in het ondernemingsplan; zie hierna).
  • Het maximum aantal weken dat werknemers op economische werkloosheid kunnen worden geplaatst, wordt verhoogd t.e.m. 31 december 2020. Het maximum van zestien kalenderweken per kalenderjaar (in geval van volledige schorsing) of zesentwintig kalenderweken per kalenderjaar (in geval van gedeeltelijke arbeid) wordt met 8 weken verhoogd.
  • De voorwaarde van een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan blijft bestaan. Maar het ondernemingsplan moet niet worden overgemaakt aan de FOD WASO en niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Commissie ondernemingsplannen. Wel moet een kopie overgemaakt worden aan de ondernemingsraad of bij gebreke daarvan, aan de syndicale delegatie.
  • De andere toepassingsmodaliteiten blijven ongewijzigd (betekening, controleformulier, validatieboek, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, …).

Uiteraard kan ook het klassieke stelsel tijdelijke werkloosheid om economische redenen nog worden benut.