In heel wat sectoren worden zogenaamde mouthshields gebruikt, ook in onze modesector. Op vraag van de FOD Economie informeert Mode Unie je hier uitdrukkelijk over. Dit type masker volstaat echter niet als mondmasker en mag dus niet gebruikt worden als alternatief.

Met zo een masker zijn de mond en neus niet of nauwelijks afgedekt, noch afgeschermd. Dat maakt dat je als drager onvoldoende beschermd bent. Bovendien breng je ook je omgeving in gevaar, omdat minidruppeltjes ook langs de bovenkant de lucht in verspreid kunnen worden. Dit type masker kan ook niet beschouwd worden als gelaatsscherm omdat ze niet het hele gelaat afschermen.