In de praktijk doe je dat inderdaad best. Je moet als ondernemer de nodige inspanningen leveren om kruising tussen klanten te vermijden, zowel in de winkel zelf. Hoewel er nergens specifiek een verplicht wordt opgelegd om vloermarkering te voorzien, wordt die piste wel steevast opgenomen in de richtlijnen van de FOD Economie en de richtlijnen binnen de Gids van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. En die moet je uiteraard wel volgen. Beschouw het voorzien van vloermarkeringen dus als een ‘zeer sterke suggestie’ van de overheid. Als je die niet voorziet, zal je al sterke argumenten moeten kunnen voorleggen om aan te tonen dat je de nodige veiligheidsmaatregelen hebt genomen om de afstand tussen klanten te garanderen.

Nog vragen? Info@modeunie.be