In een artikel van Jobat.be wordt opgebokst tegen de vooroordelen met betrekking tot een job in de retailsector. Zo zou werken in een winkel eentonig zijn, en niet veel uitzicht bieden op een duurzame, boeiende carrière. Dat blijkt echter niet te kloppen. De retailsector is net de sector bij uitstek waar variatie troef is. Wie ambitieus is, kan bovendien rekenen op een uitdagende carrière, waarbij je zowel verticaal als horizontaal kan doorgroeien. Een diploma is daarbij amper van tel.  Wie aan de retailsector denkt, denkt vaak aan de winkelmedewerkers in de plaatselijke modewinkels. Op het eerste gezicht een job die niet veel mogelijkheden biedt. Maar dat spreekt de sector ten stelligste tegen. De retailsector is net een sector waarin medewerkers tal van doorgroeimogelijkheden ebben. Medewerkers die startten als winkelbedienden, de instapfunctie, maar doorgroeiden naar assistent-shopmanager of zelfs shopmanager, visual merchandiser, )online) communicatieverantwoordelijke,… . Wie als filiaalbediende start, hoeft daar dus zeker niet zijn of haar hele carrière te blijven. Op relatief korte termijn kan je immers doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheid, waarbij je andere medewerkers kan aansturen. PMO heeft ondertussen een interessante opleiding om winkelbedienden die een leidinggevende functie hebben verworven te helpen hun coaching kwaliteiten sterker te ontwikkelen. Lees meer hierover op  www.pmocvba.be/pmofiche-me-and-my-team of neem contact op met wendy.labie@pmocvba.be