Verlenging van het corona-ouderschapsverlof (dat normaal gezien eind september afloopt) tot eind 2020 wordt niet meer verwacht, ook omdat de regering geen initiatief neemt terzake. Minister Muylle had overigens reeds in de kamercommissie Sociale Zaken van vorige week aangegeven dat er diverse alternatieven zijn.

Ook voor zelfstandigen stopt de corona-ouderschapsuitkering eind september.