Consumenten genoten al langer bescherming tegen mogelijk misbruik, onrechtmatige bedingen en oneerlijke en agressieve praktijken van bedrijven. Maar nu moeten een aantal nieuwe wetten ook de bedrijven beter beschermen in hun B2B-relaties, en zeker wanneer die ondernemingen zich in een zwakke positie bevinden.

De bepalingen inzake agressieve en misleidende marktpraktijken enerzijds en misbruik van economische afhankelijkheid anderzijds, zijn respectievelijk in werking getreden op 1 september 2019 en op 22 augustus 2020, deze inzake onrechtmatige bedingen zullen in werking treden op 1 december 2020.

Om de ondernemers te informeren over de situaties, bedrijven en personen waarop de nieuwe wet van toepassing is, en vooral over wat een onderneming kan doen in geval van misbruiken, loopt deze maand een informatiecampagne van FOD Economie.

Sinds 1 oktober 2020 is het KMO-Observatorium van de FOD Economie ook gestart met het permanent monitoren van het misbruik van machtsverhoudingen in B2B-relaties. Deze monitoring laat ondernemingen, experten (zoals advocaten, boekhouders, etc. …) en interprofessionele en beroepsorganisaties toe meldingen te doen van signalen.

Melding doen?

Wil jij melding doen van misbruik van de machtsverhoudingen in een B2B-relatie? Of ben je zelf slachtoffer van een dergelijk misbruik? Laat het ons dan weten via info@modeunie.be. We geven jouw melding door aan de juiste instantie.