Voor wie?

 • Alle bedrijven die een substantieel omzetverlies kennen van minstens 60% ten gevolge van de coronamaatregelen.
 • De premie wordt toegekend op ondernemingsniveau (en niet op vestigingsniveau)
 • Wie valt uit de boot?
  • Ondernemingen in
   • ontbinding
   • stopzetting
   • faillissement
   • vereffening
  • holdings, management-, of patrimoniumvennootschappen
  • ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen
  • ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie, corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie of Vlaams Beschermingsmechanisme

Voorwaarden

 • Je onderneming moet actief zijn voor 01/10/2020 en je exploitatiezetel ligt in Vlaanderen
 • Je hebt een omzetdaling van min. 60% (excl. btw) ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (behalve voor cafés of restaurants die verplicht gesloten zijn)

Periodes

 • 1 oktober tot en met 15 november 2020
 • Of 19 oktober tot en met 18 november 2020

Hoeveel krijg ik? 

 • De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019.
 • Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.
 • Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

De maximale steun bedraagt:

 • Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:
  • €11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • €22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer
 • Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor cafés en restaurants:
  • €7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • €15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers

Hoe en wanneer aanvragen? 

 • Je kan de steun aanvragen:
  • voor de periode 1 oktober – 15 november => Aanvraag vanaf 16 november
  • OF voor de periode 19 oktober – 18 november => Aanvraag vanaf 19 november
 • De aanvraag kan via de site van VLAIO