Een positieve test geeft niet automatisch recht op gewaarborgd loon. Je moet effectief ziek zijn/symptomen hebben. Bekijk hier ook de webpagina van het RIZIV.

Bij quarantaine staat daar expliciet beschreven: “als hij zelf besmet is terwijl hij geen symptomen vertoont”. Hier gelden dus de gebruikelijke regels inzake quarantaine (telewerk, of RVA-uitkering).

Voor de samenloop arbeidsongeschiktheid en tijdelijke werkloosheid geldt het volgende: Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd. Voor de arbeiders is dit uitdrukkelijk bepaald in artikel 56 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Deze bepaling wordt naar analogie ook toegepast op de bedienden. De werknemer moet zich dus wenden tot het ziekenfonds en een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen.

Wanneer de werknemer al arbeidsongeschikt is vóór de start van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet de werkgever slechts gewaarborgd loon betalen tot en met de dag vóór de start van de tijdelijke werkloosheid. Vanaf de eerste dag van tijdelijke werkloosheid moet de werknemer dus een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het ziekenfonds.