De zwaar getroffen horeca- en eventsectoren krijgen in het derde kwartaal al een vrijstelling, of liever een compensatie van hun RSZ-werkgeversbijdragen. De regering heeft die regeling nu uitgebreid naar alle sectoren die verplicht moeten sluiten. Aangezien veel werkgevers hun socialezekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal al hebben betaald, gaat het om een (gedeeltelijke) compensatie via een creditnota. Per onderneming zal een plafond voor het totale vrijstellingsbedrag worden gehanteerd.

Deze maatregel geldt ook voor toeleveranciers van de verplicht gesloten sectoren. Voorwaarde is wel dat zij een omzetverlies van 65% kunnen aantonen.

Zodra de concrete invulling en timing van deze maatregel wat duidelijker is, volgen meer details.