De Vlaamse overheid riep eerder reeds het Vlaams Beschermingsmechanisme in het leven voor twee periodes. Enkel ondernemers die een omzetdaling hadden van meer dan 60% in vergelijking met de dezelfde periode vorig jaar konden in aanmerking komen voor deze premie. Een onhaalbare kaart voor onze sector, waardoor de meeste modewinkels geen gebruik konden maken van deze regeling.

Mode Unie drong er op aan dat voor modewinkels dezelfde voorwaarden als voor de horeca zouden gelden om te kunnen genieten van de premie. Gisteren liet de Vlaamse regering weten dat er een derde periode komt waarvoor de subsidie aangevraagd kan worden en dat ook modewinkels geen omzetdaling meer moeten bewijzen om hiervoor in aanmerking te komen. Goed nieuws!

Waarover gaat het?

Modewinkels die verplicht moeten sluiten kunnen, zonder omzetverlies aan te tonen, een beroep doen op een tegemoetkoming van 10% op de omzet in de referentieperiode (zelfde periode vorig jaar). Er is nu ook voorzien in een minimumbedrag van 1.000 euro, dat geldt zowel voor het lopende als het nieuwe beschermingsmechanisme. De bedragen worden pro rata aangepast voor ondernemingen die voor een kortere periode een aanvraag indienen.

 

Voor wie?

 • Handelszaken die verplicht gesloten zijn omwille van de verplichte coronamaatregelen binnen de periode van 16 november 2020 tot 31 december 2020.
 • Modewinkels zijn gesloten vanaf 2 november en kunnen de premie voor de periode van 19 oktober tot 15 november ook pro rata aanvragen van 2 november tot 15 november

 

Hoeveel bedraagt de steun?

Basisberekening:

 • De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau en is een percentage van de omzet (exclusief btw) uit prestaties geleverd in de periode van 16 november 2019 tot 31 december 2019 en bedraagt:
  • 10 % ingeval je een vennootschap of verenigingen hebt of je een zelfstandige ondernemer in hoofdberoep of gelijkgestelde in bijberoep bent
  • 5 % ingeval je zelfstandige in bijberoep bent
 • Ben je verplicht om te sluiten binnen de periode van 16 november 2020 tot 31 december 2020, dan kan je ervoor kiezen om enkel steun te vragen voor de effectieve opgelegde sluitingsperiode. De steun wordt dan berekend als een percentage op de omzet exclusief btw in de periode in 2019 die overeenstemt met de sluitingsperiode. De omzetdaling moet niet aangetoond te worden.

Minimum en maximum

Er is een minimaal steunbedrag van 1000 euro over de periode van 16 november tot 31 december.

 • Concreet betekent dit als je de steun op basis van het berekend steunpercentage op de omzet exclusief btw uit de referteperiode in 2019 lager ligt dan 1000 euro op maandbasis, dan wordt dit opgetrokken naar 1000 euro op maandbasis.
 • Het subsidiebedrag wordt pro rata berekend afhankelijk van de duurtijd van de sluitingsperiode. Dit betekent dat de proratisering gebeurt op basis van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen in de verplichte sluitingsperiode ten opzichte van de kalenderdagen in de periode van 16 november tot 31 december 2020.

De steun bedraagt in de periode van 16 november tot 31 december 2020 maximaal:

 • 250 euro als je onderneming tot 9 werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ
 • 500 euro als je onderneming 10 – 49  werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ
 • 1.000 euro als je onderneming 50 werknemers of meer tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je moet een actieve bedrijfsvoering hebben: je onderneming moet open zijn, tenzij je verplicht gesloten wordt ingevolge maatregelen om de COVID-19 verspreiding aan banden te leggen, of tenzij je gesloten bent wegens jaarlijks verlof.
 • Je moet opgestart zijn voor 1 oktober 2020 en een actieve exploitatiezetel hebben in Vlaanderen voor 1 oktober 2020.

 

Hoe en wanneer aanvragen?

De premie zal k unnen aangevraagd worden na afloop van de periode van 16 november 2020 tot 31 december 2020, via de website van VLAIO.