Modezaken zijn sinds 2 november opnieuw gesloten, en dit voor onbepaalde tijd. Voor moderetailers is dit een bijzonder harde klap, niet in het minst omdat er op dit moment geen enkele duidelijkheid is over de einddatum van deze tweede lockdown. Het enige wat op dit moment geweten is, is dat de regering de sluitingsmaatregelen zal evalueren op 1 december.

Die onzekerheid, in combinatie met de grote stockvoorraad in modewinkels, maakt de situatie voor modehandelaars onhoudbaar. De toegekende steunmaatregelen zijn een noodzakelijke voorwaarde om de tweede lockdown door te komen, maar ze volstaan niet: alleen met de nodige omzet kunnen modezaken die nu verplicht gesloten zijn, deze tweede lockdown doorkomen. Consumenten kopen kledij nog liefst bij hun lokale modedetaillist, niet online.

Voor alle duidelijkheid: er is zeker begrip voor de verstrengde maatregelen. Voor elke modehandelaar primeert de veiligheid van personeel en klanten. Dat blijkt ook duidelijk uit alle investeringen die modewinkels de voorbije maanden hebben gedaan in het aankopen van veiligheidsmateriaal, communicatie naar personeel en klanten, het voorzien van circulatieplannen in de winkel,… En dat blijkt ook geholpen te hebben. Tot op heden is er geen enkele aanduiding dat modezaken een significante bijdrage geleverd hebben aan de toename van het aantal besmetting, wel integendeel. Winkelen kan sinds de heropstart van 11 mei veilig, en zo kan het nog steeds. Winkelen op een veilige manier behoort dus tot de mogelijkheden, en moet dan ook zo snel mogelijk terug toegelaten worden.

Mode Unie vraagt daarom samen met UNIZO een toelating van winkelen op afspraak. Die toelating moet er zo snel mogelijk komen en dit ten laatste 1 december tot aan de volledige heropening van de winkels na 13 december.

Op die manier kunnen consumenten op een meer gespreide manier komen winkelen en worden een volkstoeloop en de daarbij horende gezondheidsrisico’s vermeden. Tevens krijgen modewinkels op die manier ook de nodige ademruimte om de stock nog te kunnen verkopen aan een normalere marge voor de start van de solden.

Belangrijk hierbij is dat de modehandelaars wel de steunmaatregelen moet kunnen blijven behouden, aangezien de winkels nog gesloten blijven voor het grote publiek, en het winkelen op afspraak niet zal zorgen voor een normale omzet.

Over de modaliteiten van het winkelen op afspraak en de volledige heropening van de winkels gaan Mode Unie en UNIZO graag in overleg met de bevoegde ministers.