Ondernemingen krijgen vier maanden langer de tijd om hun onroerende voorheffing voor 2020 te betalen. Was je op 1 januari van dit jaar de eigenaar van een onroerend goed? Dan ben je in principe verplicht de heffing voor jouw bedrijf te betalen tegen 31 december. Door de maatregel kan je de verschuldigde onroerende voorheffing nu in schijven aflossen tegen eind april. Tot die dag rekent de Vlaamse overheid ook geen intresten aan.

Alle bedrijven die op hun aanslagbiljet een wettelijke betaaltermijn van 31 december zien, zelfs al komt die binnen een paar weken pas binnen, mogen dat negeren.

Let op! De Vlaamse Belastingdienst verleent bedrijven het uitstel automatisch. Heb je een eenmanszaak? Dan moet je de verlenging van de betalingstermijn zelf aanvragen.