De coronacrisis stuurde dit jaar heel wat vakantieplannen in de war. Hebben jouw werknemers daardoor nog een hoop vakantiedagen op overschot? Dan kan je hen best aansporen om die dagen zo snel mogelijk in te plannen en op te nemen.

Overdragen niet toegelaten Hoewel vaak anders wordt gedacht, mag je jaarlijkse vakantie niet overdragen naar een volgend kalenderjaar. De vakantiedagen móéten worden opgenomen tijdens het lopende kalenderjaar. Een verworven recht Bovendien is het recht op vakantie een verworven recht. Een werknemer kan daardoor niet zomaar afzien van de vakantiedagen waar hij recht op heeft. Enkel wanneer het voor een bediende onmogelijk is om vakantie op te nemen, bijvoorbeeld in het geval van ziekte, worden de resterende vakantiedagen uitbetaald. Een arbeider ontvangt altijd vakantiegeld voor alle vakantiedagen. Licht je werknemers op tijd in… Je doet er als werkgever goed aan om jouw werknemers tijdig in te lichten over hun resterende verlofsaldo. Je doet dat het best schriftelijk via een aangetekende brief of per e-mail. Vraag hen om hun resterende vakantiedagen voor het einde van het jaar in te plannen en op te nemen. … en vermijd zo boetes Door jouw medewerkers schriftelijk in te lichten, heb je meteen de nodige documenten voorhanden bij een eventuele controle. Want wanneer vakantiedagen niet worden opgenomen tijdens het lopende vakantiejaar, loop je als werkgever het risico op een boete. Een strafrechtelijke geldboete kan oplopen van 400 euro tot 4.000 euro, een administratieve geldboete van 200 euro tot 2.000 euro. Die geldboete wordt bovendien vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers. Kosten die je liever vermijdt!