Om te vermijden dat bedrijven in grote betalingsmoeilijkheden komen, bereikten de overheid en de banksector een akkoord over de betaling van kredieten en nieuwe kredieten. Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn hypothecaire leningen en ondernemingskredieten.

Hoe lang is dat uitstel precies? En aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 

Update 9 december 2020

Na aandringen van UNIZO, kan je voor je bedrijf opnieuw uitstel van betaling krijgen, zij het enkel voor de kapitaalaflossingen van je lening. De intresten blijven verschuldigd. Het betalingsuitstel voor ondernemingskredieten loopt tot uiterlijk eind maart 2021, en geldt dus enkel voor maandaflossingen of vervaldagen in januari, februari en maart 2021.

  • Algemeen principe: je kan vrijstelling van kapitaalaflossing vragen tot eind maart 2021.
  • Een beperkende voorwaarde is dat het betalingsuitstel toegekend in 2020 en 2021 cumulatief niet langer dan negen maanden mag bedragen.
    • Bijvoorbeeld: je hebt al 8 maanden betalingsuitstel gekregen onder de voorwaarden van het Eerste Charter betalingsuitstel, dan kan je nog maximaal 1 maand betalingsuitstel krijgen onder de voorwaarden van het Tweede Charter betalingsuitstel.
  • Aandachtspunt: de aanvraag tot vrijstelling moet minstens 10 dagen voor de vervaldag gebeuren. De aanvraag voor vrijstelling van kapitaalaflossing van 1 januari 2021 moet je dus uiterlijk op 21/12/2020 indienen.
  • Indien jouw terugbetaling van kapitaalaflossing al 9 maanden werd uitgesteld, vraag dan dat jouw bank maximaal haar verantwoordelijkheid neemt en samen met jou naar een oplossing zoekt.
  • De overbruggingskredieten worden verlengd tot 30 juni 2021 en de maximale looptijd wordt verlengd van 3 naar 5 jaar.

Alles over het nieuwe bankencharter