Mode Unie, de sectorfederatie voor de zelfstandige modedetailhandel, peilde naar aanloop van de start van de solden op maandag 4 januari bij 427 modehandelaars naar de verkoop van het afgelopen winterseizoen en de verwachtingen voor de solden. Zelfstandige modewinkeliers geven hierbij aan gemiddeld 28,3% minder verkocht te hebben in vergelijking met het winterseizoen van 2019. De verwachting van de solden ligt in lijn van de resultaten van het seizoen: 3 op 4 respondenten geeft aan een lagere verwachting te hebben van de wintersolden in vergelijking met de solden vorig jaar.

Mode Unie verduidelijkt de cijfers uit haar bevraging: “Over de resultaten bestaat geen twijfel: het winterseizoen was, mede door de vier weken verplichte sluiting, bijzonder slecht. 83,4% van de handelaars geeft aan minder verkocht te hebben dan tijdens het winterseizoen van 2019. Slechts 6,1% procent geeft aan beter verkocht te hebben dan vorig jaar en 10,5% geeft aan dezelfde verkoop gerealiseerd te hebben.”

Mode Unie ziet uit de bevraging enkele concrete verklaringen voor dit slechte resultaat: “In eerste instantie is dat de vier weken verplichte sluiting in november. Daarnaast zien we dat consumenten zich minder naar steden en gemeenten begeven door de strengere maatregelen en het feit dat overheden voortdurend negatieve berichtgeving rond winkelen de wereld insturen. Verplicht individueel shoppen zet eveneens een rem op de verkoop.”

Het verplichte thuiswerk en het gebrek aan perspectief rond samenkomen met familie en vrienden, het openen van de horeca en de mogelijkheid tot feestgelegenheden, zorgen er bovendien ook voor dat consumenten wachten om nieuwe mode items te kopen. Er zijn nu immers weinig gelegenheden om naar uit te kijken.

Wel ziet Mode Unie dat er een duidelijk verschil is binnen de verschillende subsectoren in de mode. Isolde Delanghe: “Lingeriewinkels deden het beduidend beter dan de mode collega’s in de bovenmode. Ze verkochten dit seizoen vooral pyjama’s en loungewear, items die door de lockdown en het vele thuiswerk meer dan ooit in trek zijn. Ook cadeau items deden het in deze sector goed.” Binnen de lingeriesector geeft 23,6% aan dit seizoen evenveel verkocht te hebben dan tijdens het winterseizoen in 2019. 20% geeft zelfs aan meer verkocht te hebben. “Andere subsectoren zoals reis- en lederwaren deden het dan weer niet goed, door het beperkt aantal mensen die op reis vertrekken. Ook bij bruids- en ceremoniewinkels blijft de verkoop door compleet gebrek aan perspectief, volledig uit”, gaat Delanghe verder.

Voor de solden zijn de verwachtingen uitermate gematigd en in lijn met de seizoensverkoop. 74,9% van de handelaars geeft aan dat ze minder soldenverkoop verwachten in vergelijking met vorig jaar, 20,1% denkt evenveel te zullen verkopen. Gemiddeld wordt de soldenverkoop 24,9% lager geschat in vergelijking met de winterkoopjes vorig jaar.

Doordat de solden al vier weken na de heropening van modewinkels starten, kregen modehandelaars te weinig tijd om de grote stockvoorraad die nog in de winkels hing (gemiddeld 55%) aan een normale marge de deur uit te krijgen en zo te proberen om de verloren verkoop van november te compenseren.

De gemiddelde korting ligt dit jaar iets hoger dan de andere jaren. Klassiek starten zelfstandige modewinkeliers met 30% korting. Dit jaar starten ze met -35 tot -40%.

Isolde Delanghe ziet nog een bijkomend gevolg van de slechte winterverkoop: “Het wegblijven van consumenten en de negatieve seizoensverkoop leidt er ook toe dat het merendeel van de zelfstandige modehandelaars blijft inzetten op tijdelijke werkloosheid.” 45,3% geeft aan zijn of haar personeel op tijdelijke werkloosheid te houden. Gemiddeld staat nog 18% van de personeelsleden binnen de sector op tijdelijke werkloosheid.

Mode Unie vraagt dan ook dat overheden actief meehelpen aan het leefbaar houden van ondernemen én het behoud  van de tewerkstelling in de modesector. Isolde Delanghe, directeur Mode Unie: “Modehandelaars bewezen dat shoppen veilig kan. Het toelaten om te shoppen binnen de bubbel zou een eerste stap in de goede richting zijn om de verkoop alle kansen te geven. Ook een positievere communicatie zou bijdragen tot het consumentenvertrouwen.”

Tevens vraagt de sectorfederatie om extra steunmaatregelen voor de zwaar getroffen modesector te voorzien. “Op de grote overstock met seizoensitems staat immers een houdbaarheidsdatum. Modeartikelen kunnen het volgend seizoen nog moeilijk verkocht worden gezien ze sterk trendgevoelig zijn. Het nadenken over een voorraadcompensatie voor de overstock zou mode ondernemers alvast een pak ademruimte kunnen geven”, stelt Delanghe. Mode Unie contacteert de bevoegde ministers hieromtrent met de vraag een gepaste regeling uit te werken.

Ondanks de negatieve seizoensverkoop houden zelfstandige moderetailers de moed erin om er te blijven staan voor hun klanten: “Een positieve noot om vorig jaar af te sluiten is dat heel wat consumenten meer dan ooit de weg vinden naar hun lokale modewinkel. Zij willen bewust hun lokale Winkelhier ondersteunen en appreciëren de diversiteit waar zelfstandige modehandelaars voor zorgen. Er werd minder verkocht, maar wát er verkocht werd, werd lokaler en Belgischer gekocht”, besluit Isolde Delanghe van Mode Unie.