In PC 201 van de zelfstandige detailhandel was de vorige spilindex 106,14, wat leidde tot een indexatie van de lonen in maart 2019. Het gemiddelde van januari en februari overschreed toen de spilindex van 106,14. De volgende spilindex is 108,26.

In april 2021 zal het gemiddelde van maart en april (108,72) de spil van 108,26 overschrijden. Dat zal in mei 2021 leiden waarschijnlijk tot een verhoging van de lonen met 2%.

Let wel! Het betreft hier voorspelling bekend gemaakt door het Federaal Planbureau. Bij een daling van deze prognoses kan de index nog eens vooruitgeschoven worden.