De zelfstandige modesector zit momenteel in bijzonder zwaar weer. Financiële reserves werden voor het grootste deel gebruikt om de grote verliezen van de eerste lockdown door te komen en op een tweede had de sector niet gerekend. De tweede lockdown treft de zelfstandige modehandel nóg zwaarder dan de eerste: de reserves zijn uitgeput en bovendien is er een nijpend liquiditeitsprobleem: de winter- en soldenverkoop zijn dramatisch door verplichte sluiting en verstrengde winkelmaatregelen zoals individueel shoppen. Daarbovenop worden de zomercollecties momenteel al geleverd en deze moeten dus ook nu betaald worden. Bij de overgrote meerderheid van de moderetailers staat het water tot aan de lippen. De toekomst van ons bloeiend en divers modelandschap staat meer dan ooit op het spel.

Sectorfederatie Mode Unie trekt nogmaals aan de alarmbel omdat nu, na de winterverkoop, ook de solden enorm tegenvallen met gemiddeld 40% minder dan vorig jaar. Om een faillissementengolf en bijhorend banenverlies binnen de modesector zoveel mogelijk te beperken vraagt Mode Unie aan de Vlaamse overheid een extra steunmaatregel. “De tegemoetkoming die we uitwerkten is duidelijk en transparant en richt zich op de gemiste marge van de verkoop van november, december en januari. Een compensatie van 20% op deze brutomarge zal heel wat modewinkels in staat stellen het hoofd boven water te houden en een doorstart te maken voor de toekomst.”, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie.

Uit de meest recente enquête van Mode Unie blijkt dat, na 27 procent minderverkoop van het voorjaar, zelfstandige modehandelaars ook deze winter maar liefst 28,3% minder verkochten. “Deze dramatische verkoopresultaten impliceren dat de voorraden in de winkels nog gigantisch zijn. Deze hebben door veranderende trends en modeveranderingen bovendien een houdbaarheidsdatum waardoor ze later niet meer verkocht kunnen worden. Een compensatie op de gemiste marge is dus zeker op zijn plaats”, stelt Isolde Delanghe. “De coronamaatregel dat individueel shoppen verplicht zet bovendien een fikse rem op de soldenverkoop, die op heden 50% minder is dan de eerste soldenweek vorig jaar. Dit is niet minder dan een dramatische situatie voor zelfstandige modehandelaars te noemen”.

Mode Unie benadrukt dat deze extra steunmaatregel levensnoodzakelijk is om de bijzonder zwaar getroffen modesector te behoeden voor een compleet bloedbad. Ook bij modehandelaars die het hoofd boven water kunnen houden, dreigen gevolgen voor de algemene economie. Momenteel staat nog steeds 18% van de personeelsleden binnen de modedetailhandel op tijdelijke werkloosheid en 45,3% van de werkgevers geeft aan zijn of haar personeel op tijdelijke werkloosheid te houden. Indien de negatieve verkoop en de daaruit vloeiende liquiditeitsproblemen blijven, zien heel wat modehandelaars zich genoodzaakt personeel te ontslaan of moeten ze zelfs de boeken neerleggen.

Mode Unie contacteerde inmiddels de bevoegde kabinetten en vraagt dan ook zo snel mogelijk een onderhoud zodat zelfstandige modehandelaars perspectief krijgen op meer financiële ademruimte.