Mode Unie informeer je over de laatste wijzigingen van Vlaamse steunmaatregelen die van toepassing kunnen zijn op jouw modezaak.

  1. Hervorming Crisis-overbruggingsrecht

Type 1: Gedwongen onderbreking

Dit type geldt voor alle verplicht gesloten zelfstandigen vanaf februari en vervangt het dubbel overbruggingsrecht. Een nieuwe belangrijke voorwaarde is dat alle activiteiten volledig moeten onderbroken worden.

Niet van toepassing voor onze sector.

Type 2: Omzetdaling

Van dit type overbruggingsrecht kan je als modehandelaar gebruik maken indien je een omzetdaling van 40% kan aantonen. Deze omzetdaling dient aangetoond te worden in de maand voorafgaand aan de periode van aanvraag, en dit ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. Om dit type crisis-overbruggingsrecht aan te vragen voor januari, dient men dus de omzet van 12/2020 te vergelijken met de omzet van 12/2019.

Type 3: Korte onderbreking quarantaine

Deze regeling geldt wanneer je minstens zeven opeenvolgende dagen je activiteit moet onderbreken omwille van een quarantaineverplichting. De uitkering varieert afhankelijk van het aantal dagen onderbreking en de eventuele gezinslast.

Opgelet: dit is niet van toepassing wanneer je terugkeert van een reis, aangezien dat niet als overmacht erkend wordt.

Type 4: Zorgen voor een kind

Bij onderbreking van zeven dagen (niet opeenvolgend) gedurende één kalendermaand, heeft men recht op dit type overbruggingsrecht. De uitkering varieert afhankelijk van het aantal dagen onderbreking.

Klassiek overbruggingsrecht

Voor faillissementen, gedwongen onderbreking en stopzetting wordt ook de toegang tot het klassiek overbruggingsrecht versoepeld:

  • Starters komen al in aanmerking van zodra ze twee kwartalen sociale bijdragen betaald hebben (vroeger vier)
  • Beperkte cumul mogelijk met andere vervangingsinkomsten
  • Pensioenrechten zullen kunnen opgebouwd worden

 

  1. Vlaams Beschermingsmechanisme 3.0

Sinds 4 januari kan je een aanvraag doen voor het verkrijgen van de derde schijf van het Vlaams Beschermingsmechanisme. De voorwaarde hiervoor is opnieuw een omzetdaling van 60% in de periode 16/11 tem 31/12/2020 ten opzichte van dezelfde referentieperiode vorig jaar.

Verplicht gesloten sectoren dienen de omzetdaling niet aan te tonen. Dus voor de periode van 16/11 – 30/11 dien je geen omzetdaling aan te tonen. Voor de overige periode is een staving wel verplicht.

De premie bedraagt 10% van de omzet (exclusief btw) tijdens dezelfde periode in 2019. Voor iemand actief in bijberoep kan 5% verkregen worden. Voor starters wordt de omzet vergeleken met de cijfers uit het financieel plan. Bij de aanvraag zal de omzet van zowel de gekozen referentieperiode als van kwartaal 4 2019 doorgegeven dienen te worden.

Er is ook opnieuw een minimumpremie voorzien van 1.000 euro en maxima van 11.250 tot 60.000 euro, afhankelijk van het aantal werknemers actief in uw zaak.

De aanvraag kan u doen tem 15/02 via de website van Vlaio.