Vandaag, zondag 31 januari, liepen de wintersolden normaal gezien ten einde. Mode Unie maakt met een enquête een tussentijdse balans op van de verkoop bij modehandelaars en stelt daarbij vast dat de solden bijzonder slecht lopen. Na een zwaar negatief 2020 vallen nu ook de wintersolden tegen. “Dit resultaat is niet minder dan dramatisch te noemen. Nadat we het voor- én najaar afsloten met telkens 30% minder omzet, vallen nu ook de solden stevig tegen. Opnieuw een opdoffer voor de reeds zwaar getroffen modesector’, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie. De modesector schreeuwt om extra steunmaatregelen om modehandelaars deze aanhoudende crisis te doen overleven.

Uit een bevraging van Mode Unie, de sectorfederatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en UNIZO bij 325 modehandelaars blijkt dat de soldenverkoop in januari bijzonder moeilijk verlopen is. 79,1% van de modehandelaars geeft aan minder verkocht te hebben dan bij de wintersolden vorig jaar. Slechts 13,8% zelfstandige modehandelaars geven aan evenveel verkocht te hebben. Gemiddeld zien ze een minverkoop van de sector van 26,4% ten opzichte van januari 2020.

Een verklaring hoeft niet ver gezocht te worden volgens Delanghe: “Na de vier weken verplichte sluiting in november zien we dat de verkoop bijzonder traag op gang gekomen is. Consumenten hebben geen perspectief wanneer ze terug meer sociale contacten mogen hebben, heel wat mensen werken van thuis en er is geen zicht of feesten zoals communies en trouwfeesten door zullen kunnen gaan. Dit gebrek aan perspectief, gekoppeld aan het individueel shoppen, zorgt er voor dat consumenten sterk op de rem gaan staan bij de aankoop van modestukken.”

Een verontrustend gevolg van twee slechte seizoenen en een negatieve soldenverkoop is dat de reserves binnen de sector zo goed als op zijn. Modehandelaars staken hun reserves in het overbruggen van de twee lockdowns en staan nu voor het feit dat ze hun facturen niet meer kunnen betalen omdat het geld simpelweg op is. “De zomercollectie wordt momenteel volop geleverd in de winkels en die facturen moeten betaald worden. Tevens moeten modehandelaars nu al de wintercollectie aankopen en hiervoor moeten vaak vooruitbetalingen gebeuren. Twee keer facturen betalen met geld dat er niet is, dat wordt uiteraard moeilijk. De sector kent hierdoor zowel een liquiditeitsprobleem op korte termijn als een solvabiliteitsprobleem op langere termijn. Zorgwekkend is ook dat winkeliers het komende zomerseizoen negatief inschatten. Modehandelaars geven aan 11,4% minder verkoop te verwachten in vergelijking met zomerseizoen 2020, wat door de eerste lockdown al een slecht seizoen was. Zolang er geen perspectief komt op sociaal en economisch vlak, zal het consumentenvertrouwen laag blijven en zal de modeverkoop niet op gang komen”, stelt Delanghe.

Mode Unie blijft dan ook bij overheden aandringen op extra steunmaatregelen voor de sector. Isolde Delanghe: “Indien er geen extra ondersteuning komt voor modehandelaars zullen we een domino-effect zien en komt de volledige modesector nog meer onder druk te staan, wat zal leiden tot een golf van faillissementen en jobverlies. Als retailers hun merkenleveranciers niet meer kunnen betalen omwille van liquiditeitsproblemen komen immers ook zij in de problemen. We zien dat 71,4% van de winkeliers die hun wintercollectie al bestelden, aangeven gemiddeld een kwart minder aangekocht te hebben voor het winterseizoen 2021. Zelfstandige modehandelaars geven bijkomend aan dat gemiddeld nog 38% van hun personeel op tijdelijke werkloosheid staat.”

Concreet vraagt Mode Unie aan de Vlaamse regering een compensatie voor de gemiste marge tijdens november, december en januari 2020. Op federaal niveau vraagt Mode Unie om, net als de horeca, een tijdelijke BTW-verlaging te bekomen voor het tweede kwartaal. “Enkel door extra steunmiddelen in de zwaar getroffen modesector te brengen, zullen we modezaken, die voor deze crisis perfect gezond waren, de mogelijkheid geven om ook op lange termijn hun zaak te kunnen blijven behouden”, besluit Delanghe.