De banken geven gehoor aan onze vraag om bijkomend uitstel van betaling te verlenen voor je ondernemingskrediet(en). Normaal liep die mogelijkheid tot 31 maart, maar nu al wordt een verlenging van uitstel van betaling van je kapitaalaflossingen voorzien tot 30 juni. Je kan hiervan in elk geval gebruik van maken als je modezaak gezond is. Indien dat niet zo is, bekijkt je bank het geval per geval. Er zal jou door je bank ook geen administratie- of dossierkosten worden aangerekend.

De aanvraag voor betalingsuitstel dient wel ten laatste worden gedaan eind maart.

  • Er blijft een maximale termijn van betalingsuitstel van 9 maandenHeb je de voorziene maximale termijn van 9 maanden betalingsuitstel reeds bereikt, maar is je bedrijf financieel gezond, dan engageren de banken zich om extra betalingsuitstel te verkrijgen tot 30 juni 2021.
  • Ook andere oplossingen ter ondersteuning van de bedrijven, blijven steeds mogelijk en zullen dossier per dossier bekeken worden, in overleg met de klant.
  • Er zullen geen administratie- of dossierkosten worden aangerekend.