Werknemers die zich laten vaccineren, kunnen daar ‘klein verlet’ voor opnemen. Vandaag bestaat zo’n ‘klein verlet’ of betaalde afwezigheid van het werk al voor bijvoorbeeld het bijwonen van een begrafenis van een familielid.

De betaalde afwezigheid zal tijdelijk zijn – wellicht tot eind dit jaar – en enkel gelden voor de tijd die effectief nodig is om zich te laten vaccineren. Dus niet voor een halve of een hele dag, zoals initieel door Minister van Werk Dermagne (PS) was voorgesteld.

De Nationale Arbeidsraad (NAR) gaf hierover vandaag een officieel advies aan de minister. Concreet benadrukt de NAR in zijn advies dat de overheid de uitnodigingen voor de vaccinatie voldoende ruim op voorhand moet toesturen, waarna de betrokken werknemers hun werkgever onmiddellijk op de hoogte moeten brengen. Om geldig afwezig te kunnen zijn met loonbehoud moet de werknemer niet enkel de uitnodiging kunnen voorleggen (want die krijgt iedereen) maar ook de bevestiging van de concrete afspraak.