Eind januari polsten we al naar het resultaat van de traditionele soldenmaand. Dat het resultaat negatief was, daar schrokken we binnen de sector uiteraard niet van. Gebrek aan perspectief, thuiswerk, individueel shoppen: consumenten zetten de rem op de verkoop van modestukken. Mode Unie trok met deze resultaten naar de pers en koppelde hier onze vragen rond margecompensatie en BTW-verlaging aan vast. Met succes! We haalden een volledige media dekking en onze vraag tot BTW-verlaging werd rechtstreeks aan premier De Croo gesteld in De Zevende Dag op Eén. Daardoor konden we nieuwe afspraken met de bevoegde kabinetten in de agenda noteren.

Graag vragen we je nogmaals deze opvolg-enquête in te vullen. Op die manier kunnen we kijken of de twee extra soldenweken iets opleverden en of je je aankoopstrategie voor FW2021 aanpaste na dit vreselijke crisisjaar.

De resultaten nemen we mee in ons lobby- en perswerk. Hoe meer we de problematiek van onze sector naar voor kunnen schuiven, hoe meer kans op extra steunmaatregelen.

 

Vul hier de post-soldenenquête in

 

Alvast bedankt om ons lobbywerk mee te ondersteunen door het invullen van deze enquête!

Samen sterk – ook wat betreft het bundelen van de cijfers voor onze dossiers!