Morgen, zondag 14 februari, lopen de verlengde wintersolden af. De regering besliste eerder om de wintersolden met twee weken te verlengen om modehandelaars zo de kans te geven om hun grote stock nog de deur uit te krijgen. “Een nobel initiatief, maar helaas een maat voor niets. Na de al barslechte solden zorgden deze twee extra weken nauwelijks voor extra verkoop”, stelt Isolde Delanghe, directeur Mode Unie. “Door de extreem lage verkoop is er een enorm liquiditeitsprobleem in de sector, gezien de zomercollectie volop geleverd worden, met bijhorende factuur. Daarnaast is door de minderverkoop en twee verplichte sluitingen ook de solvabiliteit van modewinkels onderuit gehaald. Daarom is ook de door ons gevraagde federale steunmaatregel van een tijdelijke BTW-verlaging nog steeds meer dan ooit noodzakelijk om de modesector deze aanhoudende crisis doen overleven.”

Uit de bevraging van Mode Unie, de sectorfederatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en UNIZO bij 315 modehandelaars blijkt dat de twee extra soldenweken geen succes waren. Gemiddeld genereerden deze twee laatste soldenweken maar 17,6% van de totale soldenverkoop, die al desastreus bleek. 58,2% van de bevraagden gaf zelfs aan geen bijkomende soldenverkoop gerealiseerd te hebben in februari. “De reden voor dit slecht resultaat blijft het uitblijven van sociaal en economisch perspectief bij consumenten. Dit gebrek aan perspectief voor bijeenkomsten met vrienden en familie, reizen en feesten, gekoppeld aan het verplicht individueel shoppen, zorgt ervoor dat consumenten sterk op de rem blijven staan voor de aankoop van modestukken”, geeft Delanghe aan.

Bovenop een al uiterst slecht soldenresultaat is het uitblijven van extra verkoop tijdens deze twee extra soldenweken opnieuw bijzonder slecht nieuws voor de modesector. Modehandelaars staken hun reserves in het overbruggen van de twee lockdowns. Door de blijvende tegenvallende resultaten en omstandigheden is het pompen van privémiddelen in hun zaak nog de enige reddingsboei. Vandaar de blijvende roep van Mode Unie voor extra steun van de federale overheid voor een tijdelijke BTW-verlaging. 78% van de modedetaillisten geeft aan dat hun financiële situatie ten opzichte van de pre-corona tijd sterk achteruit gegaan is. 54,4% investeerde door corona meer eigen middelen in zijn zaak, gemiddeld voor 38,2% meer dan voorzien.

“Niet alleen staat het water financieel bij veel mode ondernemers aan de lippen, de moed blijft ook verder wegzakken. Dat blijkt uit de dagelijkse telefoons en mails van ondertussen bijna radeloze ondernemers. Twee verplichte sluitingen, drie negatieve verkoopresultaten op rij, een negatieve verwachting van het lenteseizoen, het opnieuw uitstellen van communies: de emmer is vol bij modehandelaars. Als er niet snel extra steun op maat van de modesector komt, dreigt er niet enkel een golf van faillissementen, maar dreigt het mentaal welzijn van heel wat modehandelaars ook stevig in het gedrang te komen’, waarschuwt Delanghe.

Uit de enquête blijkt dat modehandelaars gebukt gaan onder de stress rond hun financiële situatie. Ook de werk-gezin balans gaat zienderogen achteruit. Voorafgaand aan corona gaven modehandelaars zichzelf hierop een score van 7,2 op tien. Vandaag geven ze zichzelf nog slechts 5,3 op tien. Hetzelfde zien we wanneer het gaat om mentaal welzijn: hier geven moderetailers nu een score van 4,7 op tien, ten opzichte van een 8 voor de crisis.

“Het is niet vijf voor twaalf, het is twaalf uur. Op financieel én op mentaal vlak zijn deze cijfers bijzonder onrustwekkend. Mode Unie blijft dan ook aandringen bij de federale overheid op een tijdelijke BTW-verlaging in het tweede kwartaal naar 12% voor de modesector. Indien deze extra ondersteuning voor modehandelaars er niet komt, zullen we een domino-effect zien en komt de volledige Belgische modesector nog meer onder druk te staan, wat zal leiden tot een golf van faillissementen en massaal jobverlies. Moderetailers geven immers aan gemiddeld 13,1% minder aangekocht te hebben bij hun merkenleveranciers voor het volgende winterseizoen. Uit financiële noodzaak én het somber inzien van de nabije toekomst zonder extra solvabiliteitssteun. De merkenleveranciers zullen dus voor het tweede seizoen op rij een pak minder inkomsten hebben waardoor ook zij enorm onder druk komen te staan”, besluit Delanghe.

Concreet doet Mode Unie nogmaals haar oproep voor een tijdelijke BTW-verlaging voor het tweede kwartaal van 2021 om modehandelaars zo alle kansen te geven om financieel meer ademruimte te krijgen en hun zaak op lange termijn verder te kunnen zetten.